Kiasman ystävät ry:n hallitus

Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen keskuudesta puheenjohtajan. Hallituksen ja sen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan.

Vuoden 2016 Hallitus

Rauno Endén, puheenjohtaja
Riitta Lindegren, varapuheenjohtaja
Helena Hyvönen
Leif Jakobsson
Pertti Kekarainen
Katariina Lipsanen
Jarmo Mäkilä
Kasperi Mäki-Reinikka
Kyllikki Pankakoski
Jyri Sarpaniemi
Seppo Seitsalo