Vanliga frågor

På museet

FråganVar ska man klistra klistermärket som fungerar som inträdesbiljett?
Svaret Klistra biljetten på ett synligt ställe. Det är viktigt att utställningsövervakarna enkelt kan se den. De flesta klistrar biljetten på ett synligt ställe på kläderna, men ibland ser man besökare som har klistrat biljetten i pannan, på kinden eller på armen.
FråganFår man fotografera eller videofilma på museet?
Svaret Man får fotografera och filma för eget bruk. Av upphovsrättsliga skäl kräver annan fotografering tillstånd av Kiasmas informationsavdelning, kiaviesti@kiasma.fi.
FråganFår man teckna?
Svaret Det är fullt tillåtet att skissa och teckna. Om du behöver ett underlag att teckna på kan du låna ett gratis i garderoben.
FråganMåste man lämna rocken i garderoben?
Svaret Tjocka och våta rockar måste man lämna i garderoben. Annars får man ta rocken med sig in på museet.
FråganVarför får man inte ta med sig en ryggsäck in på museet?
Svaret Ryggsäckar är förbjudna för att skydda verken. Då man vänder sig om kan en ryggsäck av misstag träffa ett verk. Kiasmas personal har i uppgift att se till att verken på utställningarna inte kommer till skada.
FråganKostar det något att lämna saker i garderoben?
Svaret Garderoben är gratis.


Kiasmas verksamhet

FråganVarför har Kiasma ingen permanent samlingsutställning?
Svaret De viktigaste formerna för Kiasmas verksamhet är de varierande utställningarna och att utvidga, forska i och på ett mångsidigt sätt presentera de egna samlingarna. Kiasmas samlingar presenteras på temautställningar som regelbundet byts ut.
FråganHur definieras nutidskonst på Kiasma?
Svaret Kiasmas egentliga verksamhet omfattar konstfenomen från 1960-talet till idag. Till samlingarna skaffas verk av konstnärer som har inlett sin utställningsverksamhet år 1960 eller senare.

Därför är Kiasma ett museum för nutidskonst – inte för modern konst. Modern konst samlar och visar Statens konstmuseum framför allt på Ateneum.
FråganVarför finns det så få tavlor på Kiasma?
Svaret Nutidskonst presenteras med många olika former av teknik. På utställningarna visas förutom tavlor bland annat mediakonst och installationer.
FråganHur många verk finns det i Kiasmas samlingar?
Svaret Det finns mer än 8000 verk i Kiasmas samlingar.
FråganVem bestämmer vilka verk som skaffas till Kiasmas samlingar?
Svaret Besluten fattas av en inköpsnämnd som utöver proffs från Kiasma inkluderar representanter för konstnärs- och kritikerorganisationerna. Verken väljs ut enligt olika kriterier, bland annat verkets, konstnärens eller det presenterade fenomenets betydelse för konstlivet i Finland eller för konstens utveckling i allmänhet.


Kiasma-teatern

FråganVad är samtidsteater?
Svaret Samtidsteater är ofta mer än bara teater. Jämfört med en mer traditionell och dramatisk teater söker samtidsteatern oftare efter nya och annorlunda uttrycksformer. Man kan säga att samtidsteater framför allt handlar om en strävan efter att gång efter gång omdefiniera vad teater kunde vara. Termen samtidsteater har använts som ett paraplybegrepp för flera olika slags föreställningar och framställningsstilar. Många av dem kan också kallas performance. Man kunde också tänka sig att performansen är en särskild form av och ett underbegrepp under samtidsteatern. På engelska används också termen "live art" och på finska "esitystaide", ungefär föreställningskonst, för att beskriva performance och samtidsteater.
FråganVarför är man så ofta naken i samtidsteatern?
Svaret Kroppslighet och att hantera kroppsligheten är en viktig del av samtidsteatern, och det är en orsak till att de uppträdande i vissa föreställningar är nakna. Å andra sidan finns det säkert lika många svar på den frågan som det finns föreställningar – det finns alltså en egen orsak i varje föreställning.


Byggnad och arkitektur

FråganNär öppnade Kiasma?
Svaret Kiasma öppnade 30.5.1998.
FråganVem har ritat Kiasma?
Svaret Kiasma har ritats av den amerikanska arkitekten Steven Holl.
FråganHur mycket kostade det att bygga Kiasma?
Svaret Ungefär 38 miljoner euro.
FråganVad betyder ordet Kiasma?
Svaret Kiasma (på svenska och engelska chiasma) betecknar ett ställe där nerver eller ligament korsar varandra, eller där homologa kromosomer knyts ihop.
FråganVem äger Kiasma?
Svaret Statens konstmuseum äger Kiasma.
FråganVarför har Kiasma inte ritats av en finsk arkitekt?
Svaret På hösten 1992 utlystes en arkitekttävling för ett nytt museum för nutidskonst. Tävlingen var öppen för arkitekter från de nordiska och baltiska länderna. Fem internationellt erkända arkitekter inbjöds också att delta i tävlingen. Bland de 516 inlämnade arbetena valdes bidraget Chiasma av den amerikanska arkitekten Steven Holl. Arkitekterna deltog i tävlingen under pseudonymer, och juryn kände inte deras nationalitet.


Övrigt

FråganVarför måste man betala full inträdesavgift fast en del av museet är stängt?
Svaret Kiasmas utställningsverksamhet bygger på att utställningarna regelbundet byts ut, och därför är det inte ovanligt att en del av utställningslokalerna är stängda medan en ny utställning sätts upp. Redan en enda utställning erbjuder däremot mycket att se och uppleva, och själva museibyggnaden är arkitektoniskt intressant. Om flera utställningsvåningar är stängda behöver man inte betala fullt inträde till museet.
FråganVar avgår bussen till Ikea?
Svaret Bussen till Ikea-affären i Esbo avgår från busshållplatsen vid Mannerheimvägen framför Kiasma (Mannerheimplatsen), cirka 65 steg från Kiasmas huvudingång. De första 60 personerna får rum på bussen. Bussen till affären i Vanda startar på Hagnäs torg.
FråganVarför finns frågan om bussen till Ikea med här?
Svaret Frågan om var bussen till Ikea avgår är en av de vanligaste frågorna som ställs till vår infodisk, trots att den inte har något att göra med Kiasmas verksamhet.