Pauliina Turakka-Purhonen, Lucy, 2013. Foto: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen

Pauliina Turakka Purhonen

I Pauliina Turakka Purhonens (f. 1971) sydda skulpturer blandas det vardagliga och det heliga. Många av figurerna påminner om verkliga människor – ofta konstnären själv eller någon i hennes närmaste krets – men bakom verken finns historiska och religiösa bildmotiv.

Lucia hänvisar till legenden om Heliga Lucia. Väktaren fick sin inspiration ur en fresk i Sixtinska kapellet där syndafallet (en orm i en kvinnas skepnad) och fördrivningen ur paradiset (en ängel och ett svärd) har kombinerats i samma bild. Reliefen Ex paradiso hänvisar till utträdet ur paradiset. Det medeltida dödsdansmotivet är utgångspunkten för skulpturserien Danse macabre. Monstret själv tredje bygger på motivet Anna själv tredje som beskriver Jesusbarnet, Jungfru Maria och Marias mor Anna. Serien keramikskulpturer Sång till systern för oss till konstnärens barndomsminnen och är tillägnad en av hennes systrar.

Pauliina Turakka Purhonen är även känd för sina målningar och teckningar där hon i realistisk stil skildrar sig själv och sina närmaste samt detaljer ur ateljén och hemmet.