Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, People in White, 2011.

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen

Tellervo Kalleinen (f. 1975) och Oliver Kochta-Kalleinen (f. 1971) har arbetat tillsammans sedan år 2003. Deras konst är ofta social: de arbetar tillsammans med frivilliga människor och grupper, och hämtar inspiration ur deras erfarenheter. Ett av deras kändaste verk är Klagokören som har genomförts i flera olika länder. I verket sjunger människor om de saker de själva är missnöjda med.

Videoverket People in White behandlar den psykiatriska vårdrelationen ur patientens synvinkel. Genom tidningsannonser letade konstnärsparet upp människor som har behandlats på sjukhus för mentala hälsoproblem och som ville berätta om sina upplevelser. Verket genomfördes i Nederländerna. Vanligen är det bara genom läkarnas och experternas röst man talar om problem med den mentala hälsan. Konstnärerna ville vända på konstellationen.

Det andra verket i utställningen, Archipelago Science Fiction, presenterar fyra möjliga framtidsvisioner för Åbolands skärgård. Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen och den svenska filmmakaren Henrik Andersson arbetade med skärgårdsborna i ett par år för att kartlägga deras önskningar och rädslor inför framtiden. Efter enkäter och intervjuer arrangerades verkstäder på Utö, Houtskär och Korpo. Deltagarna skissade upp olika framtidsscenarier och utvecklade berättelser.