Tehtäviä ja vinkkejä

Tehtäviä ja vinkkejä

AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu

AV-arkki.fi/edu on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. AV-arkin tavoite on tukea opettajien työtä laadukkaalla opetusmateriaalilla, joka soveltuu hyvin monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Palvelu sisältää verkossa katsottavia videoteoksia sekä niihin liittyviä tehtäviä ja tekstejä keskustelun pohjaksi.

Rekisteröidy käyttäjäksi maksutta: http://www.av-arkki.fi/edu/

Alfredo Jaar – Kun runous ei riitä

11.4.-7.9.2014, Kiasma 4. ja 5. krs

Oppimateriaali yläkouluille ja lukioille (pdf)

Oppiaineet: katsomusaineet, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, maantiede
Näyttely: Alfredo Jaar Tonight No Poetry Will Serve – Kun runous ei riitä

Ennen vierailua
Ennen museovierailua kannattaa tutustua lyhyesti Kiasmaan ja taiteilija Alfredo Jaarin tuotantoon. Chileläissyntyisen Jaarin taide on usein kantaaottavasta ja käsittelee eettis-yhteiskunnallisia kysymyksiä. Seuraavan käsitelistan selvittäminen ja läpikäyminen yhdessä auttaa hahmottamaan näyttelyssä esiin nousevia teemoja ja eettisiä kysymyksiä.

altruismi, arvo (väline- ja itseisarvo), diktaattori, egoismi, etiikka (seuraus- ja velvollisuusetiikka), etnosetrisyys, identiteetti, interventio*, installaatio*, kiintiöpakolainen, käsitetaide*, köyhyys (absoluuttinen ja suhteellinen), maahanmuuttaja, nykytaide*, terrorismi, stereotypia, lehdistökuva, ympäristökatastrofi
* asteriskilla merkityt käsitteet liittyvät nykytaiteeseen

Hyödyllisiä sivustoja:
www.alfredojaar.net
www.projectemergencia.net
http://www.kiasma.fi/hits/sanasto
http://artenoux/taidesanasto

Omatoiminen interaktiivinen Happy Families -kierros yläkouluille ja lukioille

Taiteilija Edwina Goldstone on suunnitellut Alfredo Jaarin näyttelyyn interaktiivisen omatoimikierroksen, joka toteutetaan yksinkertaisena roolipelinä. Siinä osallistujat tutustuvat taideteoksiin totutusta poikkeavalla tavalla, joka perustuu ”Hullunkuriset perheet” -korttipeliin ja verkossa pelattaviin roolipeleihin. Eri roolien tarkoitus on osoittaa, miten erilaiset mutta hyvin yleisluontoiset hahmot kokisivat taidenäyttelyn.

Voit toteuttaa pelin oman ryhmäsi kanssa, kun käytte Kiasmassa. Kierroksella tarvittavat materiaalit – noppa ja roolikortit sekä ohje – löytyvät Kiasman naulakolta.

Ohje: Interaktiivinen roolipelikierros omatoimiseen käyttöön yläaste- ja lukioryhmille (pdf)

Kiasma Hits

7.9.2014 asti, Kiasma 3. krs.

Seuraavien linkkien alta löytyy Kiasma Hits -kokoelmanäyttelyyn liittyviä materiaaleja. Tehtäville ja Kiasma-vierailulle on tehty lyhyet perehtymismateriaalit, jotka kannattaa lukea ennen Kiasmaan lähtöä.

Alustus, esittelymateriaali ja tehtävät:

Alustus päiväkoti- ja koululaisryhmille (pdf, 4436 kb): Minkälainen Kiasma on? Mitä siellä tapahtuu?
Perehtymismateriaali ennen näyttelykäyntiä(pdf, 4761 kb): Kiasma Hits -näyttelyn esittelymateraali. Soveltuu perusopetukseen 5–9-luokille ja 2. asteelle.
Kiasma Hits -kokoelmanäyttelyn koululaistehtävät (pdf, 65 kb)
Soveltuvat perusopetukseen 5–9-luokille ja 2. asteelle.

Nykytaiteesta voi oppia!

Nykytaidetta tutkimalla ja sen tekemisen tapoja käyttämällä voi oppia:
• mitä ja millaista nykytaide on
• asioista ja ilmiöistä, joita taide käsittelee
• itsestä ja muista ihmisistä; ajattelutavoista, mielipiteistä, kokemuksista

Nykytaide on monille uusi tuttavuus. Sen parissa on hyvä soveltaa aiemmin opittua. Taiteilijat konkretisoivat teoksiin kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia, omia tai toisten. Myös teosten
tarkastelu on havaintojen tekemistä, ajatusten ja kokemusten pohtimista ja jakamista. Taiteen tekeminen ja tarkastelu ovat tutkimusta ja tutkivaa oppimista. Taideteos voi olla
tutkimuksen kohde, väline tai tulos.

Nykytaiteesta voi olla eri mieltä. Sen äärellä on hyvä harjoitella arvostelu- ja arviointitaitoja, pohtia omia ja toisten arvoja sekä ennakkokäsityksiä taiteesta, mutta myös muista asioista.
Perinteisten taiteen muotojen rinnalle tulleet uudet tekemisen tavat ovat muilta elämän alueilta tuttuja. Myös teosten sisällöt ovat maailmasta, jossa itse elämme. Nykytaide linkittyy eri oppiaineisiin ja koulussa käsiteltäviin asioihin.

Vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun, opettajille ja vanhemmille (sisältää kuvia)
Vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun, opettajille ja vanhemmille (ei sisällä kuvia)

Tehtäviä tulostettavaksi

Tehtäväehdotukset (pdf-muodossa) on tarkoitettu näyttelykäynnin ohessa ja näyttelykäynnin jälkeen koulussa/päiväkodissa toteutettaviksi.

Opettajan opas: päiväkodit, ohjeita ja tehtäviä museovierailulle (sisältää kuvia)
Opettajan opas: päiväkodit, ohjeita ja tehtäviä museovierailulle (ei sisällä kuvia)