Opastukset ja taidepajat päiväkoti- ja kouluryhmille

Monsterikierros päiväkodeille

Kiasman taidepajat päiväkodeissa/leikkipuistoissa 2015

Kiasmassa tehdään uudistus- ja kunnossapitotöitä 8.9.-maaliskuu 2015. Remontin aikana Kiasman taidepaja liikkuu 3-6-vuotiaiden lasten päivähoitoryhmiin.

Pajan teema: Tunnetila

Minkävärinen on ilo? Voiko suru olla pyöreää? Kiasman taidepajassa etsitään ja tutkitaan yhdessä tunnetiloja. Tutkailemisen jälkeen tehdään installaatio nykytaiteen materiaalein.

Helsingin varhaiskasvatusviraston kautta marraskuussa 2014 tilatut Tunnetila-taidepajat toteutetaan päiväkodeissa tammi-helmikuussa 2015. Peruutukset ja kyselyt Kansallisgallerian opasvarauksen kautta.

Tunnetila-taidepaja on tilattavissa päiväkoteihin myös maaliskuussa 2015. Pajatilaukset tehdään Kansallisgallerian opasvarauksen kautta ti 13.1. klo 9 alkaen. Pajoja voidaan toteuttaa maaliskuussa kaikkina arkipäivinä 9-10.30 ja 13-14.30. Hinta 195 euroa. Maksimiosallistujamäärä 45 lasta ja päiväkodin aikuiset.

Kansallisgallerian opasvaraus ma–pe klo 9–15
p.0294 500 500 tai varaukset@kansallisgalleria.fi.

Opettajan ohje (pdf) – ohjeen voi käydä lasten kanssa läpi yhdessä jo ennen pajaa.

HUOM! Taidepajoja tuotetaan maaliskuussa myös ruotsiksi maanantaisin ja torstaisin, lisätiedot.

Kiasma-monsterin kierrokset 2015 – kevään kierrosten varaukset Kansallisgallerian opasvarauksesta helmikuussa 2015

3-6-vuotiaiden päiväkotiryhmille, 1-2. luokille

Draamakierroksella liikutaan Tutkija-hahmon johdolla, joka pohtii lasten kanssa nykytaidetta ja lähettää ryhmät oman vetäjänsä kanssa tutkimaan tarkemmin kokoelmanäyttelyn arvoituksia. Tutkija opastaa n. 15-20 minuuttia ja lähettää ryhmän tutkimaan nykytaidetta omin päin.

7.4.-29.5.2015 Kiasma-monsterin kierroksia kokoelmanäyttelyyn ti-ke klo 10-13 välillä (10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45). Hinta 30 euroa/ryhmä, ohjatun osuuden kesto n. 20 minuuttia. Omatoimiosuuteen julkaistaan opettajan ohje maaliskuussa 2015. Kevään kierrokset varattavissa alkaen ti 10.2.2015.
25.8.-24.9.2015 Kiasma-monsterin kierroksia kokoelmanäyttelyyn ti-to klo 10-13 välillä. Hinta 30 euroa/ryhmä, ohjatun osuuden kesto n. 20 minuuttia. Omatoimiosuuteen julkaistaan opettajan ohje maaliskuussa 2015. Syksyn kierrokset varattavissa toukokuussa 2015.

Kansallisgallerian opasvaraus ma–pe klo 9–15
p.0294 500 500 tai varaukset@kansallisgalleria.fi.

Opastusehdotuksia päiväkoti- ja koululaisryhmille – toteutettavissa taas maaliskuussa 2015

Moniaineinen opastus
Kaikille koululaisryhmille

Miten matikkaa ja musiikkia voi opiskella nykytaiteen museossa? Entäpä biologiaa, maantietoa tai kieliä? Opastuksella käydään läpi Kiasman näyttelyiden teoksia eri oppiaineiden näkökulmasta. Opastusta varattaessa voi esittää toivomuksia oppiaineista.

Arkkitehtuurikierros
Koulu- ja päiväkotiryhmille

Mikä tekee Kiasma-rakennuksesta museon? Kiasma-rakennus on aina ajankohtainen ja kiinnostava. Opastettu kierros arkkitehtuurin saloihin sopii kaikille ikäryhmille.

Nykytaiteen ABC-opastukset
Perusopetuksen vuosiluokat 1-2, sovellettavissa myös muille luokka-asteille

Mitä on nykytaide? Mistä on taideteos tehty? ABC-opastuksella tutustutaan nykytaiteen tekniikoihin ja materiaaleihin.

Opastuksella saa nykytaiteesta enemmän irti!

Opastettu kierros auttaa avaamaan nykytaiteen teemoja ja syventää näyttelykokemusta. Opastukset suunnitellaan kunkin ryhmän toiveiden mukaisesti. Koululaisryhmille on tarjolla useita opastusmuotoja.

Ryhmäkoko on 1–25 hlöä.
Kesto noin tunnin.
Tilaukset ma–pe klo 9–15
p.0294 500 500 tai varaukset@kansallisgalleria.fi.
Opastukset tulee tilata mieluiten viikkoa aiemmin.

Opastushinnat arkisin 70 e.
Sisäänpääsymaksut alle 18-vuotiaat koululaiset ja opiskelijat pääsevät ryhmän kanssa ilmaiseksi Kiasmaan. Sama pätee ryhmän kanssa tuleviin opettajiin sekä 18 vuotta täyttäneisiin toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoihin.
Opastuskielet ovat suomi, ruotsi, englanti, espanja ja venäjä.

Opastuksen peruminen veloituksetta viikkoa ennen opastusta p. 0294 500 500 (ma-pe 9-15). Perumattomista opastuksista veloitetaan normaalin opastuksen hinta.

Ilman opastusta tulevat ryhmät. Koululaisryhmän tulosta pyydetään ilmoittamaan opasvaraukseen myös silloin kun ryhmällä ei ole varattua opastuskierrosta. Ilmoitus edistää ryhmien sujuvaa liikkuvuutta näyttelysaleissa ja takaa ryhmien ja taideteosten turvallisuuden.

Tehdään itse Kiasman Pajassa!

Kouluryhmille Kiasman Paja tarjoaa museokäyntejä, jossa nykytaiteeseen tutustutaan näyttelyssä käynnin ja Pajassa työskentelyn kautta.

Seuraavat koululaisille suunnatut pajat järjestetään vuonna 2015.

Kiasman Pajan valikoimassa on myös tilattava koululaispaja esimerkiksi luokkaretkille tai koulun tapahtumapäivään.

Tilattava koululaispaja: Muodonmuutoksia

Työpajassa on tavoitteena muokata perusmuotoja yhteisesti valitun teeman kautta ja tuoda pelkistettyihin muotoihin eloa ja liikettä. Ryhmä valitsee yhteisen abstraktin teeman kuten ”välitunti”, jota käytetään lähtökohtana oman idean kehittelyssä. Työpajassa työskennellään taidegrafiikan painomenetelmää soveltaen.

Hinta: 100 euroa/15 henkilön ryhmä/tunti. Paja on mahdollista toteuttaa isompien ryhmien kanssa siten, että ohjaajia on useampia ja sama paja toistetaan useamman kerran aina 15 henkilön ryhmille kerrallaan. Kokonaishinta määräytyy toteutettavien pajojen määrän ja keston perusteella.
Suosituskesto yhdelle ryhmälle on 1,5 tuntia, jolloin paja maksaa 150 euroa/15 henkilön ryhmä. Paja on toteutettavissa myös lyhyempänä versiona tunnissa.

Tilattavan koululaispajan varaukset opasvarauksesta: varaukset@kansallisgalleria.fi tai 0294 500 500 (ma–pe klo 9–15).

Yleiset tiedustelut pajatoiminnasta museolehtori Tuija Rantala 0294 500 521, tuija.rantala@kiasma.fi.

Muista myös Kiasman muut taidepajat.