Museopedagogia

Kiasman pedagoginen toiminta suunnataan kaikille ikäryhmille. Taustalla vaikuttaa ajatus elinikäisestä oppimisesta ja erilaisista oppijoista. Lähtökohtana on Kiasman taideohjelma: näyttelyt, kokoelmat ja moninaiset tapahtumat.

Yhteistyötä tehdään mm. koulujen, päiväkotien, muiden taidemuseoiden, taideoppilaitosten, yritysmaailman, järjestöjen ja yliopistojen kanssa.

Avaimia nykytaiteeseen tarjotaan mm. opastusten, työpajojen, seminaarien, keskustelujen, luentojen ja tapahtumien kautta. Kouluille suunnatuilta koulusivuilta opettajat saavat välineitä nykytaiteen sovittamisesta opetusohjelmaan.

Katso koulusivut »

Kulttuuritulkit eli Kultut

Kultut eli Kiasman kulttuuritulkit ovat vuonna 2008 toimintansa aloittanut ryhmä nuoria. Kultu-toiminnan tavoitteena on tuoda nykytaidetta lähemmäs ihmisiä, joita se ei yleensä tavoita – erityisesti nuoria ja kulttuurivähemmistöjä.

Kultut pyrkivät sekä madaltamaan kynnystä astua sisälle museoon että tuomaan nykytaidetta nuorten arkeen. Kultut tulkkaavat miten Kiasma toimii ja osoittavat, että taiteesta voi keskustella ja nauttia ilman syvällisempää tietopänttäystä tai ryppyotsaista asennetta.

Kultut järjestävät Kiasmaan tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä. Tuodessaan nykytaidetta tutuksi muille, Kultut oppivat itse taiteesta, taideinstituutioista ja Kiasman toiminnasta.

Kultujen uusimmat projektit ja tapahtumat löytyvät Facebookista.