Rekisteriseloste – Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Janne Heinonen (janne.heinonen@kiasma.fi)

Rekisterin nimi

Kiasmail-uutiskirjeen yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Suomen henkilötietolain mukaisesti Kiasmail-uutiskirjeen jakelussa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
- Sähköpostiosoite
- Nimi
- Syntymävuosi
- Sukupuoli
- Kaupunki
- Maa

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Nykytaiteen museo Kiasma ei osta tai hanki yhteystietoja 3. osapuolilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Nykytaiteen museo Kiasman yhteistyökumppaneille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu sovelluksen ylläpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu salasanoin.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen poistamalla yhteystietonsa rekisteristä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon poistamiseksi.