Kiasma-monstrets rutt för barn

Kiasma-monstrets rutt för barn

Kiasma-monstret är Kiasmas maskot. På våning 3 i Kiasma finns Kiasma-monstrets rutt. Längs den hittar ni sex konstverk. Undersök verken tillsammans. Bakom luckorna som går att öppna hittar ni frågor och uppgifter. Vid ruttens startplatser på våning 3 får ni en karta som hjälper er att hitta på utställningen.

Rutten är planerad för barn i ungefär 5–8 års ålder och för dem som rör sig med barnen på utställningen.
Obs! På vardagar rör det sig på förmiddagen många guidade grupper av barn längs rutten.

Vilka verk hör till Kiasma-monstrets rutt? Stifta bekantskap med verken längs rutten i ARS17-guiden.