ARS Fennica

13.10.2017 - 18.02.2018

Samutställningen för årets kandidater till Finlands vikigaste bildkonstpris, Ars Fennica, öppnar i Kiasma den 13 october.

Kandidaterna till Ars Fennica 2017 är Maija Blåfield, Pekka och Teija Isorättyä, Perttu Saksa, Kari Vehosalo samt Camilla Vuorenmaa.

Ars Fennica-priset delas ut av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse som erkänsla för en konstnärs högklassiga och personligt kreativa arbete. Priset uppgår till 40 000 euro. Pristagaren utses av museichef Beatrix Ruf, Stedelijk Museum, Amsterdam.

Läs mer om ARS Fennica