Företagssamarbet

I ARS17 -utställningens framgång har många företagssamarbets­partner varit delaktiga

ARS17-utställningens huvudsamarbetspartner Microsoft har möjliggjort planeringen och förverkligandet av Emotion Loader (känsloladdaren) som finns på Kiasmas andra våning. Emotion Loader känner igen ditt ansiktsuttryck och förvandlar det till en fantastisk visualisering. Den video som blir till kan man dela på de sociala medierna som ett minne av sitt besök. I samarbete med Microsoft förverkligas också evenemanget Hackathon och möjliggörs en datorbaserad workshop för skolelever.

Huvudsamarbetspartnern planeringsbyrån Wörks har skapat utställningens visuella uttryck och dess logo samt varit starkt närvarande i att tänka ut element och marknadsföring som hänför sig till ARS17 -utställningen.

Genelecs toppklassiga högtalare garanterar en maximal ljudupplevelse i Ed Atkins, Ilja Karilampis och Cécile B. Evans verk.

Jimm’s PC Store har möjliggjort bla. uppvisandet av de verk som drar nytta av virtualverkligheten och spelmässigheten, och förverkligandet av workshoparna, genom att till Kiasmas förfogande ställa både effektiva datorer och VR-glas.

Med hjälp av mediebyrån Dagmars sakkunniga medieplanering vandrar Kiasmas ARS17-utställnings reklam och marknadsföring ut i olika medier och i de sociala mediernas kanaler.

Kompanjonskapet med Clear Channel möjliggör att reklamen för Kiasmas utställning ARS17 får en utvidgad synlighet också i de digitala utomhusreklamerna.

Advokatbyrån Castren&Snellman har stött ARS17-utställningen, och som en del av sitt kompanjonskap erbjuder de ett guidat utställningsbesök för sina talrika gäster ur intressentgrupperna.

Den långvariga samarbetspartnern Tikkurila har redan i åratal som en del av sitt kompanjonskap med Kiasma skött om att målfärgen har räckt till för målningsbehoven i utställningsutrymmena.

Det fleråriga samarbetet med Veikkaus erbjuder för innehavarna av Veikkauskortet inträdesförmånen två till samma pris som en på onsdagar.

Möblerna som hör till utställningsarkitekturen har framställts av nanotekniskt FENIX NTM® -material från Arpa Industriale.

Övriga ARS17-sponsorer

Det betydande stödet från Jane och Aatos Erkkos stiftelse har möjliggjort förverkligandet av helheten ARS17+ Online Art på nätet.

Tillsammans med AVEK (Centret för främjandet av audiovisuell kultur) har vi för utställningen förverkligat Tuomas A. Laitinens verk. Förutom detta har AVEK varit med om att understöda andra separata verk på utställningen.

USA:s ambassad i Finland har varit med om att stöda bla. enskilda konstnärers resekostnader.

Andra sponsorer för specifika verk är Alfred Kordelins Stiftelse, Centret för konstfrämjande (Taike), Kämp Collection Hotels, Oskar Öflunds Stiftelse, Quadion Technologies, Saariaho Järvenpää i Helsingfors, Stiftelsen Kone, Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden) och Suohpanterror.