ARS17

Hello world!

31.03.2017 - 14.01.2018

Temat för utställningen ARS17 är den globala digitaliseringen vars effekter syns i kulturen, i ekonomin samt i människors identitet och beteende. Utställningen som öppnar på Kiasma i mars 2017 presenterar det nya millenniets konstnärer och erbjuder en färsk infallsvinkel på samtidskonsten genom att utvidga konstupplevelsen och föra in den på webben.

Internationella toppnamn inom konsten deltar i ARS17

På ARS17 visar vi verk av ett stort antal internationella och inhemska samtidskonstnärer. Många av de konstnärer som valts ut för utställningen har på ett eller annat sätt erövrat internet. Många av deras verk har köpts in till världens mest betydelsefulla konstsamlingar, och deras verk har visats på de viktigaste konstforumen, bland annat på de internationella konstbiennalerna i Venedig och Berlin. Nu får vi äntligen se dem också i Finland.

ARS17 konstnärerna

Läsa mera om ARS17 på våra bloggar (på finska)

Digi förändrar konsten

Det digitala har blivit en viktig del av människans vardag. Utöver att erbjuda tekniska lösningar bidrar den digitala tekniken också till att upprätthålla sociala relationer, till att skapa gemenskap och kommunikation. En av de centrala frågorna på utställningen är hur konstnärerna har mött denna förändring som berör oss alla. Konsten tar upp rollen som föregångare också i den digitala kulturens omvälvning.

Samtidskonsten är beroende av digirevolutionen, men den ifrågasätter samtidigt dess följder och hjälper oss att gestalta den omgivande världen. Webben är beroendeframkallande och påverkar oss: hur kraftigt har digitaliseringen och de sociala mediernas olika former förändrat vår världsbild?

ARS17 växer ut på nätet

I och med ARS17 utvecklar Kiasma också sätten att presentera och dela konst, och hur samlingar byggs upp. Som en del av ARS17 öppnas ARS17+ Online Art. Det handlar om en tjänst som presenterar webbkonst av omkring 20 konstnärer.

Det görs allt mer intressant konst direkt på webben. Konstnärerna utnyttjar på olika sätt webben och sociala medier i och för sin konst. ARS17+ presenterar verk vars syfte är att engagera besökarna och utvidga upplevelsen av utställningen utanför museets väggar.

ARS-utställningarna är stora, internationella översikter över samtidskonsten. De har arrangerats i Finland sedan år 1961. Utställningarna har haft totalt mer än en miljon besökare och presenterat verk av cirka 600 konstnärer och konstnärskollektiv. ARS 17 är den nionde storutställningen över samtidskonsten, och den fjärde som arrangeras på Museet för nutidskonst Kiasma.

ARS17 är en del av programmet under det självständiga Finlands hundraårsjubileum.

Utställningen har fått stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Centralen för audiovisuell kultur AVEK (på finska).

#ars17