ARS17

Hello world!

31.03.2017 - 14.01.2018

Storutställningen över samtidskonsten ARS17 nu på Kiasma

Internet och de digitala tjänsterna har radikalt förändrat vår vardag. De formar vårt arbete och vår fritid, kulturen och ekonomin. De har gett oss nya sätt att hålla kontakt med varandra. Nätet har blivit en plattform som vi bygger vår identitet och uttrycker våra känslor på. Allt detta har också sin inverkan på konsten.

ARS17 är en internationell storutställning med nutidskonst, vars tema är den digitala brytningen. Utställningen presenterar det nya millenniets konstnärer och erbjuder en färsk infallsvinkel på samtidskonsten genom att utvidga konstupplevelsen och föra in den på webben.

På utställningen visas en stor grupp av nutidskonstens toppnamn:
ARS17 konstnärerna

Bekanta dig med verken och välj ut dina egna favoriter:
Guide till ARS17

En del av ARS17 stängs i höst

Fjärde och femte våningen av utställningen ARS17 stängs under höstens gång. Samtidigt avlägsnas en del av ARS17-verken. Följande verk lämnar utställningen:

Ilja Karilampi, Pääkaupunki
Hito Steyerl, Factory of the Sun
Hito Steyerl, How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV Fil
Yung Jake, Flera verk
Ed Atkins, Ribbons
Ed Atkins, Counting #1 & #2
Cécile B. Evans, What the Heart Wants

ARS17 fortsätter ändå på Kiasma till januari 2018, och största delen av verken finns kvar för publiken att se ända tills dess.

ARS17 VÄXER UT PÅ NÄTET

I och med ARS17 utvecklar Kiasma också sätten att presentera och dela konst. Som en del av ARS17 öppnas ARS17+ Online Art. Det handlar om en tjänst som presenterar webbkonst av 16 konstnärer.

ARS17+ Online Art (på finska eller på engelska)

ARS-utställningarnas historia

ARS-utställningarna är stora, internationella översikter över samtidskonsten. De har arrangerats i Finland sedan år 1961. Utställningarna har haft totalt mer än en miljon besökare och presenterat verk av cirka 600 konstnärer och konstnärskollektiv.

ARS17 är den nionde storutställningen över samtidskonsten, och den fjärde som arrangeras på Museet för nutidskonst Kiasma. ARS17 är en del av programmet under det självständiga Finlands hundraårsjubileum.

#ars17 #finland100