Delta i samlingen

SKAPANDE ÄR DEN FINLÄNDSKA BERÄTTELSEN

Kiasma är en del av Finlands Nationalgalleri. Nationalgalleriets insamling har startat. Genom en donation stöttar du Ateneums, Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs verksamhet. Staten stöder insamlingen genom att bidra med 2,5 euro för varje insamlad euro.

Nationalgalleriet är Finlands bildkonstcentrum. Till Nationalgalleriet hör en konstsamling på tiotusentals konstverk som utgör en del av vår nationalegendom. Nationalgalleriet driver tre museer, Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum.

Vi samlar in stiftelsekapital till Nationalgalleriets stiftelse av företag, samfund och privatpersoner under perioden 28.8.2014–30.6.2017.

Donera och skriv kulturhistoria