Nya verk i samlingarna

Plock ur de nya anskaffningarna

Under våren 2016 köptes totalt 92 verk av 36 olika konstnärer in till samlingarna. Både inhemska och internationella konstnärer är representerade bland nyanskaffningarna.

Kiasma köper ofta verk från museets egna utställningar och även i vår kompletterades samlingarna med flera verk från de utställningar som arrangerades på Kiasma. Från utställningen Dissensus som presenterade oliktänkare inom samtidskonsten (9.10.2015–20.3.2016) köptes Kader Attias träskulptur som dryftar reparation som en metod för att behandla trauman, samt nio affischer av aktivistgruppen Suohpanterror (2015).

Från Choi Jeong Hwas utställning (22.4–18.9.2016) köptes verket Happy Happy (2015) som har kopplingar både till den så alldagliga konsumtionsvaran plast, och till människan som social varelse. Skolelever från huvudstadsregionen och föreningen Kiasmas vänner var med om att bygga upp verket. Vidare köptes Jani Ruscicas multimediala verkhelhet Conversation in Pieces (2016) som hade visats i Kiasmas Kontti (4.3–4.9.2016).

Andra viktiga anskaffningar var bland annat Jonna Kinas verk Secret Words and Related Stories (2016) som dryftar lösenord samt Salla Tykkäs Giant (2013) som är förlagt till två rumänska internatskolor där man idkar redskapsgymnastik. Verken köptes in från konstnärernas separatutställningar på gallerier i Helsingfors.

Genom webbplattformen Daata Editions som fokuserar på distribution och försäljning av webbkonst köpte museet sex korta videoverk var av sex olika konstnärer med tanke på webbtjänsten ARS17+ som öppnar på våren 2017. ARS17+ för ut utställningen ARS17 på webben och lyfter fram vår tids intressanta konst som är producerad för webben, så att man kan uppleva den var och när som helst, som en del av Kiasmas samlingar.

Nyanskaffningar 2016 våren