Samlingar

Jakob Dahlgren, The wonderful world of abstraction, 2009.

Kiasma ställer ut och samlar aktuell samtida konst. I samlingarna ingår mer än 8600 verk och antalet växer med omkring 150 verk om året. Museet för nutidskonst samlar i första hand konst från Finland och dess närområden. Kiasmas samlingar växer också genom att museet låter göra nya verk.

Kiasmas konstanskaffningar hanteras av en inköpsnämnd som består av sakkunniga från Kiasma och två externa konstnärsmedlemmar. Besluten om anskaffningar fattas av museichefen på förslag av intendenten för samlingarna. Inköpsnämnden följer aktivt med utställningar och andra händelser i konstsektorn. Anskaffningarna görs dels från gallerier, dels direkt från konstnärerna själva. Så vitt det är möjligt producerar eller delproducerar Kiasma också konstverk för sina utställningar, varefter de kan införlivas i museets samlingar.

Samlingarna utökas också genom donationer. De viktigaste donerade samlingarna är den så kallade Porkkana-samlingen, Kouri-samlingen som har insamlats av Pentti Kouri och donerats av Undervisnings- och kulturministeriet, samt verk av Kalervo Palsa som Maj-Lis Pitkänen har donerat till museet.