Understödsstiftelsen för Museet för nutidskonst Kiasma

Understödsstiftelsen för Museet för nutidskonst Kiasma. Foto: Finlands Nationalgalleri / Tero Suvilammi

Understödsstiftelsen för Museet för nutidskonst Kiasma grundades för att uppmärksamma Kiasmas 10-årsjubileum. Stiftelsens uppgift är att stöda Kiasmas verksamhet och samlingarna.