Kiasmas konsttävling

Harri Ahonen & Nestori Syrjälä, Delad första pris. Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen

Statens konstverkskommission och Kiasma kallade i november 2014 konstnärerna till en offentlig konsttävling vars syfte var att hitta förslag till ett konstverk som skulle placeras i anslutning till Museet för nutidskonst Kiasma. Bidraget behövde inte vara ett permanent, traditionellt monument, utan ett verk som väcker tankar och diskussion, och som till och med inbjuder att delta.

Totalt 363 bidrag lämnades in till tävlingen, och bland dem valdes följande konstnärer och konstnärskollektiv ut för tävlingens andra fas: Harri Ahonen, Antti Immonen, muesli art collective: Louis Darcel, Maёlle Delaplanche, Hannah De Corte, João Freitas, Anssi Pulkkinen, Nestori Syrjälä och arbetsgruppen: Aet Ader, Andra Aaloe, Flo Kasearu.

De bidrag som valts för vidareutveckling för den andra fasen av tävlingen visades på utställningen Marsken söker vän som öppnade på Kiasma i januari 2016.

Bland de bidrag som nått den andra fasen i tävlingen valde tävlingsjuryn under utställningens gång ut vinnarna i tävlingen. Delat 1:a pris tilldelades bidraget Running Man av Nestori Syrjälä och bidraget Watercolour av Harri Ahonen.

Som ett intressant koncept belönades bidraget Discomposition (with a grid) av Anssi Pulkkinen.

Till publikens och Kiasmas vänners favorit utsågs Harri Ahonens bidrag Watercolour.