Kiasma

Kiasma på natten

Kiasma är ett museum för nutidskonst och utgör en del av Finlands Nationalgalleri. Kiasmas mål är att främja kännedomen om nutidskonst och bildkonstens ställning i Finland.

Kiasma har etablerat sig i Helsingfors och hela Finlands kulturella fält. Vi har utvecklat nya former för samarbete och dragit upp riktlinjer för ett fungerande samarbete mellan kulturliv och företag.

Verksamhet

De viktigaste formerna för Kiasmas verksamhet är de varierande utställningarna och att utöka, forska i och presentera de egna samlingarna. Tillsammans med Kiasma-teaterns program och det aktiva publikarbetet utgör de en levande helhet.

En viktig del av Kiasmas verksamhet är som sagt att utöka de egna konstsamlingarna. Kiasma förvärvar i första hand finländsk nutidskonst till sina samlingar. Samlingarna utökas också genom produktionen av nya konstverk. För publiken presenteras samlingarna på temautställningar som byts ut årligen.

Kiasma är ett museum som är lätt att närma sig, ett aktivt museum som inbjuder publiken att delta. Kiasma väcker diskussion om konsten, och därigenom om aktuella samhälleliga frågor. Det mångsidiga och varierande programmet gör det möjligt att nå ut till olika publikgrupper. Kiasma är mycket mer än bara ett museum.