Rabatter

Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen

RABATTER

Rabattbiljett 10 € (studerande, pensionärer, beväringar, civiltjänstgörare)
Grupper à 10 € (minst tio personer)
Årskort 15 € (konststuderande och bildkonstnärer)
Årskort 22 € (lärare anställda i Finland)
Museikort 64,90 €
Kulturhundring 100 €

DISCOUNT CARDS

European Youth Card
Veikkaus
HBL
Helsingforskortet
Kiasmas vänner