Avvikande öppettider 2016

Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen

December

6.12. stängt
23.12. 10-17
24.12. stängt
25.12. stängt
26.12. stängt
31.12. 10-19

Avvikande öppettider 2017