Samlingarna

Samlingarna vid Museet för nutidskonst Kiasma omfattar mer än 8000 verk, av vilka större delen är konst från Finland eller den närmaste omgivningen. Kiasma fick ett betydande tillskott till samlingarna genom Kourisamlingen (1997), som innehåller internationell nutidskonst, och genom en donation med Kalervo Palsas livsverk (1999).

Samlingarna fungerar både som minne och inramning för nutidskonsten. Museets samlingar byggs på med nya verk i utvidgande geografiska cirklar, dock så att tyngdpunkten ligger på Finland med närområden. Den omfattande samlingsutställningen byts ut ungefär en gång om året.

Samlingarna växer med ca 200 verk årligen. Utlåning och depositioner utgör också en del av den kontinuerliga användningen av samlingarna. Kiasma lånar i mån av möjlighet ut samlingsverk till andra museer och deponerar dem i vissa av Undervisnings- och kulturministeriet fastställda statliga ämbetsverk och institutioner.