Museipedagogik

Den pedagogiska verksamheten vid Kiasma riktar sig till alla ålderskategorier. Den bakomliggande tanken är idén om livslångt inlärning och olika inlärningsstrategier. Utgångspunkten är Kiasmas konstprogram: utställningar, samlingar och evenemang av olika slag.

Vi samarbetar bland annat med skolor, daghem, andra konstmuseer, läroinrättningar i konst, näringslivet, organisationer och universitet.

Vi vill ge några nycklar till nutidskonsten genom visningar, verkstäder, seminarier, diskussioner, föreläsningar och evenemang. Lärare får verktyg för att passa in nutidskonst i undervisningsprogrammet på våra skolsidor.