Janne Nabb ja Maria Teeri, Sisällysluettelo

Saara Hacklin

Voiko maalaus olla dokumentti? Dokumentti juontaa juurensa latinan documentumista, joka viittaa opetukseen ja esimerkkiin. Myös suullinen perimätieto on voinut olla dokumentti. Vasta myöhemmin sana on yhdistynyt kirjoitettuun asiakirjaan, aitouteen ja todistuskappaleisiin. Kuvataiteessa näköisyyttä tulee helposti ajatelleeksi aitoutena ja dokumentaarisuutena; nykytaiteilijoille nämä käsitteet ovat kuitenkin jo valmiiksi kyseenalaisia.

Janne Nabbin ja Maria Teerin Sisällysluettelo on sarja fotorealistisia maalauksia erilaisista tavarakasoista. Se, mitä katsojan silmä ei tavoita - mitä maalauksen pussissa tai laatikossa on? - selviää ääninauhalta, jonne kunkin maalauksen sisältö on luetteloitu. Galleriatilaan ripustettu teoskokonaisuus tuo näyttelysaliin taiteen tekemisen puitteet: teos dokumentoi taiteilijoiden työhuoneen sisällön.