Limbus

Latinankielisellä sanalla limbus on erilaisia merkityksiä eri asiayhteyksissä. Anatomiassa sillä tarkoitetaan reunusta, kuten aivokuoren sisäpuolen reunaa. Se viittaa myös limbiseen järjestelmään, niihin aivoalueisiin, jotka ovat osallisina autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyssä.

1 Limbinen järjestelmä toimii yhdistäjänä tunnetilojen ja muistiin tallentuneiden fyysisten tuntemusten välillä. Teologisena käsitteenä limbus, ja sen tutumpi versio limbo, tarkoittaa helvetin esikartanoa. Katolisessa teologiassa sille on kaksi merkitystä. Ensinnä se kuvaa väliaikaista onnellisuuden tilaa (limbus patrum), jossa synneistään puhdistetut sielut odottavat lopullista autuaaksi julistamistaan ennen Kristuksen taivaaseen astumista. Toinen, limbus infantium, puolestaan kuvaa pysyvää onnellista tilaa kastamattomina kuolleille lapsille.

2 Kuvaannollisesti käsitettynä limbus tarkoittaa unohduksen tai epävarmuuden tilaa. Sitä kuvataan myös vankilana. Näyttelyn teoksissa ruumis tai sukupuolirooli voi tuntua pakottavalta. The Last Branch -installaation häkkilintuineen voi myös nähdä vapauden rajoittamisena tai yhtälailla kosketuspintana kesytettyyn luontoon. (Leevi Haapala)