James Elkins

James Elkins

Limits of Materiality in Art History

Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaine, Nykytaiteen museo Kiasma ja Taidehistorian seura järjestävät yhdessä professori James Elkinsin luentotilaisuuden Kiasma-teatterissa.

James Elkins (1955) toimii taidehistorian professorina School of the Art Institutissa Chicagossa ja toimii myös merkittävän The Stone Summer Institutin koordinoijana. Hänen viimeaikaisempiin teoksiinsa lukeutuvat muun muassa kirjat Stories of Art (2002), Visual Studies: A Skeptical Introduction (2003) ja Master Narratives and Their Discontents (2005).

Elkins on käsitellyt laajassa kirjallisessa tuotannossaan, joka kattaa niin tieteellisiä kuin suurellekin yleisölle suunnattuja tekstejä, kriittisesti taidehistoriaa, kritiikkiä ja teoriaa. Näihin teemoihin hän myös tarttuu tulevassa luennossaan, jossa tarkastellaan esimerkiksi modernismiin liittynyttä optisen havainnon ensisijaisuuta.

Tuotannossaan Elkins on johdonmukaisesti pohtinut erilaisten taidehistoriallisten kirjoitusten retorisia ulottuvuuksia ja tällä luennolla hän nimenomaisesti arvioi Clement Greenbergistä lähtevää linjaa näköaistin painottamisessa. Tämä ei hänen mukaansa enää ole käyttökelpoinen lähestymistapa nykykuvataidetta koskevissa teksteissä, koska näissä taideteoksissa tekstuaalisuus, hajuaisti, kosketus, auditiivisuus ovat olennaisia osia niiden ymmärtämiselle. Häntä kiinnostaa juuri taiteen uudenlainen tapa kuvata materiaalisuutta, taiteen ei-optista luonnetta, sen synesteettisia heijastumia, ainetta ja läsnäoloa.

Elkins nostaa luennossaan tämän materiaalisuuden/aineellisuuden teoreettisen keskustelun nykytilan tarkasteltavaksi kolmesta kysymyksenasettelusta käsin: fenomenologisen sanaston rajoituksista; nykytaidehistorian ja visuaalisen tutkimuksen aineellisuuden pelosta; ateljeetyöskentelyn käsitteellisestä hitaudesta ja sen aineellisuuden ulottuvuuden vaikeatulkintaisuudesta.

Tilaisuus on englanninkielinen.