Harakka. Kuva: Timo Kontinen

Harakka ry:n seminaari

Ympäristöllinen ulottuvuus, ajan ja paikan merkitys nykytaiteessa

Seminaari nostaa kysymykset esiin ekologisemman ja ympäristöllisemmän taiteen mahdollisuudesta urbaanissa viitekehyksessä.

Seminaarilla on vahva kytkös keskusteluun paikka- ja tilannesidonnaisesta taiteesta. Käsiteltävillä teemoilla on myös yhtymäkohtia sellaisten itsenäisten ja kriittisten projektien teemojen kanssa, joita ovat tuoneet esille mm. Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia, Mollecular Organization, Tuntematon kaupunki, Romantic Geography Society ja Laitama-projektit.

Seminaarin alustukset, valmistellut puheenvuorot, teosesittelyt ja keskustelut keskittyvät ennen kaikkea siihen omaleimaiseen intermediaaliseen työskentelykulttuuriin, joka on leimallista ns. Harakan taiteilijatalossa tapahtuvalle toiminnalle. Paikka korostuu sekä uuden kokeellisen taiteen yhteisöllisenä laboratoriona että suuripiirteisen maisematilan ulottuvuutena henkilökohtaiselle työskentelylle. Seminaarissa kuullaan myös lyhyt historiallinen katsaus Harakan vuosista. Monet yli 30 Harakan taiteilijasta esittelevät itse tekemisiään. Taide uusiutuvien energiamuotojen varassa, katoavina tila-aikaveistoksina, paikkasidonnaisina videoina, tutkimuksellisina ja käsitteellisinä prosesseina, intiimeinä maisematutkielmina eurooppalaisen värikkään valomaalauksen tradition jatkumossa, materiaalien löytöinä ja hienovaraisina työstöinä esineellisissä sommitelmissa ja taidekäsitöissä, sanataide, saaren hiljaisuuden runous - kaikki nuo ulottuvuudet yhdistyvät harakkalaisten taiteeseen.

Vastaavana koordinaattorina, kuraattorina ja moderaattorina on kirjailija ja kriitikko Pekka Luhta.

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus siirtyä Harakkaan viettämään Là-basin ja Harakka ry:n järjestämää elävän taiteen iltaa nimeltä "Näkyvä saari" klo 18-23.