Elina Pirinen & Elina Lifländer: Kuvassa Elina Lifländer ja Elina Pirinen, kuvaaja Pirje Mykkänen / KKA

Elina Pirinen & Elina Lifländer

WRONG RIGHT LOVE FIGHT

Wrong Right Love Fight -tanssiteos haluaa korostaa mielikuvittelua aineellisen paljouden keskellä.

Mielikuvittelu edesauttaa hyvinvointia ja se tarjoaa erilaisia maailmoja arkirealismin rinnalle. Teoksessa etsitään mielikuvia ruumiillisten kokemusten kautta. Esitys laajentaa mielikuvittelemisen keinoja kohti yllättäviä ja ikuisia havaintomahdollisuuksia. Kuinka tanssijan, koreografin, skenografin ja valosuunnittelijan mielikuvat näkymättömästä ja näkyvästä ympäristöstä ja tapahtumista välittyvät näyttämöön ja ilmaisuun? Miten ja millaisia jälkiä jätämme maailmaan, vaikka ne näkyisivät vain pienen hetken?

Wrong Right Love Fight on tanssija-koreografi Elina Pirisen ja skenografi Elina Lifländerin kolmas yhteistyö. Koreografi ja lavastaja luovat yhdessä liikkeen ja äänen ilmaisukieltä sekä visuaalista maailmaa tanssiteoksen teemaan linkittyen. He tutkivat toisenlaisen lavastamisen mahdollisuuksia, jota skenografi Elina Lifländer on alkanut kutsua 'näkymättömäksi lavastamiseksi'.

Elina Pirinen ja skenografi Elina Lifländer ovat työskennelleet useaan otteeseen myös teoksen työryhmän muiden jäsenten kanssa. Teoksia yhdistää Piriselle läheinen tapa etsiä sekä hänen että tanssijoiden elämänkokemuksiin ja haaveisiin perustuvaa ilmaisukieltä. Lifländerille nykytanssi ja nykytaide ovat väyliä etsiä lavastustaiteen muodonmuutosta.

Työryhmä: Elina Pirinen, Elina Lifländer, Nanni Vapaavuori, Leila Kourkia, Olli Kontulainen, Aino Voutilainen.