Vaakasuora, 2011

Vaakasuora on kuusikanavainen liikkuvan kuvan teos elävästä kuusesta. Taiteilija on halunnut esittää puun kokonaisuudessaan säilyttäen sen luonnollinen koon ja muodon niin pitkälle kuin mahdollista. Koska kuusi ei sellaisenaan mahtuisi ihmisen tiloihin, se esitetään vaakasuorassa vierekkäisinä, toisiaan seuraavina projisointeina.

”Teos on muotokuva puusta. Se on taltiointi kuusen olemisesta eloperäisenä olentona tai pikemminkin esitys kuusen havainnoimisen ja taltioinnin hankaluudesta ihmisen kehittämin visuaalisen tallentamisen keinoin.

Jos yrittää kuvata liikkuvalla kuvalla täysikasvuista kuusta tai muuta korkeaa puuta, ajautuu ongelmiin. Elokuvakameran vaakasuora kuva ei onnistu mahduttamaan kuusta sellaisenaan kuvaan. Jos vaihtaa optiikkaa ja käyttää laajakulmalinssiä, puu vääristyy eikä silti mahdu kuvaan. Jos taas kävelee kauemmaksi niin, että kuusi on kokonaan kuvassa, enää ei ole kyse kuusen (muoto)kuvasta vaan maisemasta, jonka yksi elementti on kuusi.

Kun kuusi on kuvaamisen kohteena, tilanne muodostuu siis väistämättä joksikin muuksi kuin tavallisissa kuvauksissa. Tämä tapahtuu sekä ajatellen kuvaamiseen kehitettyä mekaniikkaa ja sen tarkoitusperiä että esittäjän roolia ja suhdetta ympäröivään kuvassa esitettyyn. Yritys kuvata kuusta asettaa kuvaajan vastakkain elokuvan teknisten, ihmissilmän ja havainnon jatkeeksi rakennettujen laitteiden kanssa sekä samalla yllyttää pohtimaan ihmiskeskeisen dramaturgian vaatimuksia ja sen aikaansaamia arvoasetelmia kuvassa ja esittämisen järjestyksessä.”