Ihmisenmuotoisia harjoituksia elokuvalle, 2011

Ihmisenmuotoisia harjoituksia elokuvalle on sarja piirustuksia, jonka päähenkilönä on kuusi. Piirustukset esittävät liikkuvan kuvan toimintaperiaatteita toisesta näkökulmasta vaihtamalla ihmisen sijaan päähenkilöksi toisen elollisen organismin. Piirustukset näyttävät yksinkertaisilla keinoilla antropomorfisen esittämisen rajoituksia, tai oikeastaan avaavat mahdollisuuden lähestyä ihmisen rakentaman liikkuvan kuvan havainnointi- ja esittämismekanismin reunoja.