ARS17 Hackathon

09.11.2017 - 10.11.2017

ARS17 Hackathon 9 – 10.11.2017

Kiasman ja Microsoftin järjestämä ARS17 Hackathon tuo yhteen kahdeksan taiteilijaa ja kahdeksan kehittäjää. Etukäteen muodostettujen tiimien tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa 21 tunnissa uusi interaktiivinen fyysinen tai digitaalinen objekti.

Hackathonissa digitaalisuus nähdään luovana tilana, jossa vuorovaikutuksella on erityisen tärkeä osa, sen sijaan että tarkasteltaisiin sitä ainoastaan kulutettavan sisällön kautta. ARS17 Hackathon yhdistää taiteilijoita ja kehittäjiä, edistää dialogia ja luo ymmärrystä digitaalisuuden mahdollisuuksista. Hackathon-tapahtuma tarjoaa mukaan kutsutuille osallistujille mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää erilaisia työskentelytapoja sekä verkostoitua eri alojen osaajien kesken.

Kiasman ARS17-näyttely antaa tapahtumalle inspiroivan viitekehyksen. Näyttelyn teokset käsittelevät digitaalista nykyhetkeä ja tulevaisuutta, hyödyntävät uutta tekniikkaa ja ammentavat netin ja pelien kuvamaailmasta.

Osallistuvat tiimit

Pouria Kay, Irina Koski, Reija Meriläinen ja Juha Välimäki
Ismo Torvinen, Patrik Keinonen ja Heidi Hemmilä
Valtteri Wikström ja Jaana Ristola
Timo Bredenberg ja Arian Kermanchi
Jarkko Räsänen ja Samuli Häkkinen
Kasperi Mäki-Reinikka, Teemu Kivikangas ja Tommi Toivonen

Lue, miten tiimit kuvailevat itseään ja ARS17 Hackathon -työnsä lähtökohtia (tekstit englanniksi)

Käytössään tiimeillä on sekä Microsoft Flux Maker’s Hubin että Kiasman näyttelytekniikan materiaaleja ja työskentelytiloja.

Tapahtuman jury

Kati Kivinen
Max Mickelsson
Perttu Rastas