URB 18 – hae mukaan!

URB on Kiasma-teatterin tuottama, vuosittainen festivaali. Vuonna 2018 URB järjestetään jo kesäkuussa! Jos haluat ehdottaa omaa projektiasi ohjelmistoon, voit tehdä sen vuoden loppuun mennessä lähettämällä vapaamuotoisen ehdotuksen osoitteeseen urb@kiasma.fi

Käsite urbaani taide on URB-festivaalin monimerkityksinen yläotsikko. Sen viittaussuhde on jatkuvasti ajassa muuttuva ja usein paradoksien sävyttämä. Eikö kaikki taiteeksi määrittyvä ole jossain mielessä urbaania? Tässä hetkessä ja yleisessä kielenkäytössä urbaani tai kaupunkitaide viittaa ensisijaisesti kaupunkitilaan levittäytyvään visuaaliseen kulttuuriin (muraalit, graffitit jne.). Toisaalta urbaanilla taiteella on usein viitattu myös kulttuuristen vähemmistöjen tuottamaan monimuotoiseen taiteeseen ja kulttuuriin, joka on lähtöisin maailman suurista urbaaneista keskittymistä. Taiteen tekijöitä kiinnostanut liike ulos taiteelle pyhitetyistä tiloista on puolestaan tuonut toisenlaisia näkökulmia taiteen ja kaupunkitilan keskinäiseen suhteeseen. URB-festivaali on kiinnostunut kaikista edellä mainituista lähestymistavoista ja siten sen luonne festivaalina on väistämättä lainaileva ja yhdistelevä.

Katso vuoden 2017 ohjelmisto sivuilta www.urb.fi