EXPEDITION: HELSINKI

Urban Exploration and Rescue Mission

02.08.2014
Photo: Lauri Kontula

La 2.8. 12:00-19:00
Tukikohta Kiasman etupihalla

Ilmoittautuminen retkikuntiin pe 1.8. mennessä Kiasman infoon,p.0294 500 501 tai info@kiasma.fi. Osallistumismaksu 15/10€

Useita tutkimusretkikuntia lähetettiin muutama vuosi sitten tuntemattomaan Helsinkiin. Yhteyttä näihin retkikuntiin ei ole enää saatu. Nyt käynnistettävän tutkimusretken tavoitteena on selvittää kadonneiden retkikuntien kohtalo, kerätä alueesta tietoa ja työstää tätä aineistoa tulevaa käyttöä varten. Retkikunnat varustetaan viimeisin tekniikoin ja välinein. Tukikohta toimii radioasemana, joka raportoi ja analysoi rohkeiden löytöretkeilijöidemme löydöksiä.

Expedition: Helsinki on tutkimusmatka klassisten löytöretkien hengessä. Osallistumisen tapoja on monia: Retkikuntiin voi liittyä jäseneksi tai kohdata ne kaupungilla – liveradiolähetystä voi seurata netissä tai paikanpäällä tukikohdassa.

Esityskieli: englanti

Retkikuntien matka ja radiolähetys kestää n. 7h.
Tutkimusmatkaa on mahdollista seurata nettiradiossa osoitteessa www.urb.fi/expeditionhelsinki

Tuotanto: Esitystaiteen Keskus
Tukijat: Koneen säätiö & Goethe institute

 

TEKIJÄT
Projekti toteutetaan kolmen ryhmän yhdistelmänä. Suomalaiset Toisissa tiloissa, Todellisuuden tutkimuskeskus ja saksalainen Invisible Playground yhdistävät voimansa tuoden toteutukseen erilaiset metodinsa ja lähestymistapansa arkiympäristöön.

Todellisuuden tutkimuskeskus on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi. Toiminnan lähtökohtana on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja aktiivinen uudistaminen taiteellisen tutkimuksen ja esityksen keinoin.
www.todellisuus.fi

Toisissa tiloissa on helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi, jonka toiminnan ytimenä ovat erilaiset kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet. Harjoitteiden avulla tutkitaan ihmiselle vieraita kokemus- ja olomuotoja, vieraillaan “toisissa tiloissa”.
www.toisissatiloissa.net

Invisible Playground on berliiniläinen esitystaiteen ryhmä, joka suunnittelee paikkasidonnaisia osallistavia tapahtumia. Tapahtumat ovat muodoltaan pelejä, jotka avautuvat ympäröivään maailmaan sen sijaan että sulkisivat sen pois. Näissä peleissä uudistetaan ihmisten välisiä suhteita, muokataan elinympäristöä, ja käytetään modernia tekniikkaa uusin tavoin.
www.invisibleplayground.com

KOELSE Kokeellisen elektroniikan seura on Helsingissä tomiva elektroniikkaromun luovaan väärinkäyttöön keskittynyt ryhmä. Heidän käsissään vanhat laitteet saavat uuden elämän ihmeellisinä ääntä tuottavina koneina. Näitten koneiden varaan rakentuvat KOELSE:n installaatiot, konsertit ja työpajat
www.koelse.org