Kiasman hankintalinjauksia

Nykytaiteen museo perustettiin vuonna 1990. Ydinkokoelmaksi muodostui Ateneumin taidemuseoon siihen asti kuuluneet teokset vuodesta 1960 alkaen.

Nykytaide syntyy ja sitä esitetään paikallisen ja globaalin kulttuurin vuorovaikutuksessa. Näin suomalaisesta nykytaiteesta on muodostunut tärkeä osa kansainvälistä nykytaiteen kenttää. Tällä hetkellä Kiasman kokoelmiin hankitaan kiinnostavaa ja korkealaatuista nykytaidetta ohi valtiollisten tai maantieteellisten rajojen, kuitenkin lähialueiden taide painotettuna. Suurin osa ulkomaisista teoksista hankitaan omista näyttelyistä.

Kiasman tarkoituksena on kerätä ensisijaisesti ajankohtaista suomalaista nykytaidetta, joka kuvastaa aikaamme mahdollisimman monipuolisesti. Hankinnoissa on tärkeää oman ajan ymmärtäminen, rohkeat kannanotot ja reagointiherkkyys. Tapauskohtaisesti harkitaan kokoelmien täydentämistä myös vanhemmilla teoksilla kuten teemanäyttelyiden suunnittelun yhteydessä tai yksittäisten merkittävien teosten kohdalla.

Hankintojen kattavuutta eivät määrittele taiteenalojen jaottelut tai tekniikat. Maalausten, veistosten, valokuvien ja grafiikan lisäksi hankitaan myös mediataidetta, kuten elokuva-, video-, ääni- ja tietokonepohjaisia teoksia. Kiasmassa onkin Suomen laajin mediataiteen kokoelma: yhteensä noin 390 teosta. Digitaalista teknologiaa hyödyntävät teokset asettavat uusia haasteita kokoelmatoiminnalle. Ne vaativat uudenlaista teosten säilyttämistä, konservointia, esittämistä sekä sopimuskäytäntöjen jatkuvaa kehittämistä.

Nykytaide ymmärretään, tulkitaan ja määritellään laajasti visuaaliseen kulttuuriin osana. Kokoelmiin hankitaankin nykytaiteen ja populaarikulttuurin raja-alueelle luettavia teoksia sekä ns. katoavaa taidetta ja sen taltiointeja kuten performanssitaltiointeja, yhteisötaideprojekteja sekä maa- ja ympäristötaiteen teoksia. Kokoelmiin on mahdollista hankkia myös teoksia, jotka voidaan taltioida vain käsitteellisinä konsepteina tai suunnitelmina.