Kuva: X-RAY DELTA ONE (cc by-nc-sa 2.0)

Lecture For Every One

Sarah Vanhee / Campo (BE):

Lecture for Every One ei ole esitys. Se on tunkeilija, lahja, kaupungin läpäisevä miellyttävä virus.

Tässä teoksessa taiteilija poistuu teatterista kohdatakseen maailman. Ystävällisen muukalaisen tavoin hän ilmestyy erilaisten yhteisöjen kokoontumisiin – työpaikkojen kokouksiin, oikeuden kuulemisiin, asukasyhdistysten kokoontumisiin – antamaan lyhyen luennon.

Esiintyjä ujuttautuu mahdollisimman moneen kontekstiin ja kysyy aina saman kysymyksen: miten, millä kielellä, on mahdollista lähestyä kaikkia kansalaisia, yksin ja yhdessä, tässä pirstoutuneessa maailmassa? Onko sitä mahdollista tehdä muuten kuin sääntöjen, lakien, poliittisten viestien, massamedian tai mainosten puitteissa? Onko todellisuudessa mitään jaettua viitekehystä edes olemassa? Päämäärätietoisesti ja laajasti kaupungissa liikkuva Lecture For Every One on yritys puhua vapaasti tavalla, joka yhdistelee sekä yksityistä että yleistä.

Englanninkielistä versiota esittää Sarah Vanhee ja suomenkielistä Elina Pirinen.

Lisätietoa: www.lectureforeveryone.be
twitter@LforEveryOne
Facebook: Lecture For Every One