KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 52 | Kiasma Magazine 52
Nro 52 Vol 15

Kuulostaa työltä

Sounds Like Work -tapahtuma (SLW) on osa kuukauden mittaista esitysinstallaatiota Esityskompostia.

Jokaisella tilalla on oma akustinen luonteensa. Se vaikuttaa ääniin, joita tässä tilassa tuotetaan. Ajattele paikkaa, missä työskentelet. Työsi äänet kuulostavat erilaisilta tyhjässä studiossa kuin täyteen pakatussa auditoriossa.

Ajattele seuraavaksi suomalaista taidemaailmaa tilana ja paikallisia taiteilijoita äänisignaaleina. Miten tämä tila muotoilee nämä signaalit? Kauanko niiden kaiku soi; lasketaanko sitä sekunneissa, päivissä vai vuosissa? Mikä tai kuka muodostaa tilan seinät, ja mihin ne on sijoitettu? Resonoiko ääni myös niiden ulkopuolella?

Viimeaikaisten kokemustemme mukaan suomalaisen taidemaailman äänimaisemaa hallitsevat virkamiehet, jotka pitävät selvistä sävelistä. He laativat työkseen tarkkaa nuotistoa taiteilijoille erilaisista instituutioista ja rahastoista käsin. Kun taiteilijat virittäytyvät esitykseensä, virallisia nuotteja noudattaen, syntyy usein itseään ruokkiva silmukka (vrt. feedback loop).

Jos työskentelemisestä jo taidealallakin puuttuu dynamiikka, tarvitaan kipeästi uusia tapoja toimia. Ja kun lähes kaikki on nykyään työtä – viimeaikaisiin yhteiskunnallisiin ja teknologisiin kehityssuuntiin viitaten – voiko olla niin, että lopulta ainoastaan vapaat äänet merkitsevät?

Sounds Like Work -tapahtuma (SLW) järjestetään Nykytaiteen museo Kiasmassa, taiteen dokumentteja käsittelevän näyttelyn kyljessä. Sen järjestäminen on aivan yhtä byrokraattista kuin mikä tahansa muu kulttuurituotanto – SLW kääntääkin kahisevan paperityön ja tikittävät aikataulut instrumenteikseen.

Kaikki tapahtumaan liittyvä työ tehdään taiteilijan herkkyydellä. Muusikoiden, tai diletanttien, tavoin soitamme ja leikimme (vrt. play) työtä sen sijaan, että työskentelisimme töiden parissa: kun pyydät meiltä CV:n, saat protestilaulun. Toimintamme hallinnoinnista kuratointiin tehdään läpinäkyväksi osana Kiasmaan pystytettävää avointa toimistoa.

SLW:n ohjelma vaihtelee peformansseista installaatioihin, konsertteihin ja luentoihin. Se kattaa niin kotimaisia kuin yleismaailmallisia huolenaiheita taiteelliseen työhön liittyen, käyttäen sanoja, ääntä ja videota medioinaan.

Kimmo Modig & Jenna Sutela

SLW:n toimisto on Kiasman toisen kerroksen parvella osana Esityskompostia 2.-21.10. ja tapahtuma Kiasma-teatterissa 16.-18.11.