KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 52 | Kiasma Magazine 52
Nro 52 Vol 15

Kiasman kokoelmissa on tosi kyseessä

Museonjohtaja Pirkko Siitarin työpöydällä on kännykkä, läppäri, kasa kirjoja ja lehtiä, vielä isompi kasa paperia ja vesilasi. Art & life enthusiast, retro design and glass lover, määrittelee kokoelma-amanuenssi Leevi Haapala itsensä Twitter-profiilissaan.

Työpöydälle kertynyttä esinekokoelmaa tai Twitterprofiilia ei voi pitää virallisena dokumenttina, muttasilti ne sisältävät informaatiota ja ovat siten eräänlaisia dokumentteja ja henkilökohtaisia arkistoja.

Ihmisillä on melko yhdenmukainen, yleinen käsitys siitä mikä on dokumentti. Dokumenttiin liitetään ajatus totuudesta, asioiden todistamisesta, jopa jostain virallisesta tai lainvoimaisesta. Dokumentti ohjelmalta tai elokuvalta odotetaan tiettyä muotoa. Dokumenttiin liitetään asiantuntijuus, joka voi perustua myös omakohtaiseen kokemukseen. Dokumentteja säilytetään tietyllä tavalla ja ne kertovat jostain laajempaa joukkoa koskettavasta asiasta, tapahtumasta tai ilmiöstä. Dokumentti sisältää kuitenkin aina myös valintoja.

Dokumentti jostain asiasta tai tapahtumasta voi olla myös henkilökohtainen. Mediasta tuttu on esimerkiksi juttutyyppi, jossa ostoskorin tai käsilaukun sisältö voi kertoa jonkin totuuden ihmisestä. Facebook- tai Twitter-profiili on huolella rakennettu minäkuva, dokumentti itsestä sellaisena kuin kuvan muille haluaa välittää. Henkilökohtaisella dokumentillakin on tietyt yhteiset, tunnistettavat piirteet.

Valokuva-albumin kuvat kertovat lomamatkasta tai perhejuhlasta sen näkökulman, jota haluaa muistella. Valintojen ja painotusten avulla samoista kuvista saa aikaan monta tarinaa. Tapahtuma tai ilmiö tallennetaan dokumentiksi.

DOKUMENTTI NYKYTAITEESSA

Kiasman kokoelmista koottu Tosi kyseessä -näyttely esittää kriittisiä kysymyksiä totuudesta, aitoudesta sekä aidon ja kopion välisestä suhteesta. Teoksissa käsitellään vallan ja auktoriteetin kysymyksiä sekä pohditaan sitä, kenen tieto esitetään oikeana ja välittämisen arvoisena.

Näyttelyssä dokumentti on taiteilijan tulkinta tapahtumista tai ilmiöistä, yleisestä käsityksestä poikkeava arkistointijärjestelmä, arkisen asian kautta esitetty todistusaineisto tapahtumasta, väärin muistettu asia, vaihtoehtoinen todellisuus. Taiteen vapaus yhdistyy dokumenttiin liitettyihin yleisiin käsityksiin ja muotoihin.

Moni taideteos on saavutettavissa vain dokumenttien kautta, ei suoraan. Esimerkiksi performanssitaiteessa suhteesta dokumentaatioon on pitkään käyty vilkasta keskustelua: Mikä merkitys on kameran läsnäololla performanssitilanteessa? Entä mikä on esitysdokumentaation ja esityksen välinen suhde? Onko jompikumpi ”oikeampi” taideteos?

Dokumentti nykytaiteessa on taiteilijan henkilökohtainen totuus, ja sellaisena samankaltainen jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisen totuuden kanssa. Yhteisesti sovitun tai ylhäältä annetun totuuden korvaa epävirallinen totuus.

KOKOELMA KERTOO MUSEOSTA

Kiasman kokoelmat kertovat tarinan suomalaisesta ja kansainvälisestä nykytaiteesta 60-luvulta tulevaisuuteen. Kokoelmat ovat Kiasman ydin. Tosi kyseessä -teema kutsuu miettimään museon omia toimintaperiaatteita, sillä onhan museo aina myös arkisto ja dokumentti. Kiasman kokoelmat ovat itsessään jatkuvasti karttuva dokumentti oman aikansa taiteesta. Kiasmalla on erityislaatuinen vastuu pyrkiä mahdollisimman huolelliseen oman aikamme kuvaamiseen. Ja silti, niin kuin yksittäiset dokumentit, myös kokoelmat koostuvat joukosta tulkintoja ja valintoja.

Piia Laita

Tosi kyseessä
Dokumentti nykytaiteessa
Kiasman kokoelmat 2.11.2012–10.3.2013
3., 4. ja 5. krs
Esityskomposti 2.-21.10.
Kiasma-teatteri