KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 51 | Kiasma Magazine 51
Nro 51 Vol 15

Tulossa: Osmo Rauhala elämän peruskysymysten äärellä

Onko kaikki sattumaa vai ohjaako elämän kulkua jokin rakenne tai muisti, joka oppii ja opastaa? Muisti on keskeinen osa selviytymistämme, mutta miten se ladataan? Johtuuko kyvyttömyytemme löytää kaiken kattava teoria elämän rakenteesta kielen rajoitteista?

Osmo Rauhala pohtii teoksiensa kautta ihmisten kykyä ymmärtää todellisuutta ympärillään. Rauhala nostaa teoksissaan tutun eläinsymboliikan rinnalle puhtaan abstraktin merkkien maailman viitaten ihmisen tapaan käsitteellistää ja kartoittaa näkemäänsä.

Yhdeksänosainen Game Theory -sarja liittyy peliteoriana tunnettuun matemaattiseen teoriaan, jota käytettiin ensin taloustieteessä ja jota sittemmin on sovellettu psykologiaan ja biologiaan. Maalausten visuaalisena lähtökohtana on toiminut monille lapsuudesta tuttu pieni palapeli, jossa on yksi tyhjä ruutu ja kahdeksan liikkuvaa osaa, jotka pitää saada järjestykseen.

Toinen teoskokonaisuus Elämän kirja muodostuu perimäämme kuvaavasta kielestä. Mallin mukaan neljä proteiinia, joita kuvataan kirjaimilla ATGC muodostavat valtavan määrän yhdistelmiä, jotka ohjaavat solujen käyttäytymistä. DNA:n rakenne selvitettiin jo 1950-luvulla, mutta kokonaisuus on edelleen suuri arvoitus.

Osmo Rauhalan syyskuussa avautuva näyttely koostuu uusista maalauksista, joita yhdistää kysymys kielen, kuvan ja meitä ympäröivän luonnon suhteesta.

Satu Metsola

Osmo Rauhala 28.9.2012–13.1. 2013