Näkökulma: ARS 11 kutsuu Afrikkaan

"Uutiskuvien luoman afropessimismin sijaan ARS 11 tarjoaa moniäänisiä ja ristiriitaisiakin kertomuksia."

MIKSI AFRIKKA? Afrikka on ajankohtainen teema taiteessa, mutta myös muilla aloilla. Maanosa on ollut viime vuosina kasvavan kiinnostuksen kohteena niin taloudessa, politiikassa, tutkimuksessa kuin kulttuurissakin. Suomalaisyritykset investoivat Afrikkaan. Tuotteiden, tiedon ja ihmisten liikkuvuuden ansiosta Afrikka on osa suomalaista arkipäivää.

UUTISKUVIEN LUOMAN afropessimismin sijaan ARS 11 tarjoaa moniäänisiä ja ristiriitaisiakin kertomuksia, havaintoja ja tulkintoja, jotka koskettavat globaalin luonteensa vuoksi myös meitä suomalaisia. Näyttelyn teemat ovat ajankohtaisia, kuten kysymykset pakolaisuudesta, ympäristöongelmista ja urbaanista elämästä. Laaja afrikkalaisen nykykulttuurin esittely Suomessa tuottaa parhaimmillaan uudenlaista ymmärrystä ja taustatatietoa Afrikan nykyajasta: ARS 11 monipuolistaa kuvaa siitä, mitä kaikkea Afrikka, nykytaide ja afrikkalainen nykytaide voivatkaan olla.

ARS 11 ON sisällöltään ja rakenteeltaan laaja, avoin ja monipuolinen. Se ei pyri olemaan afrikkalaisen nykytaiteen yleisesittely, vaan keskittyy valikoituihin näkökulmiin, jotka ovat nousseet esiin taiteilijoiden puheenvuoroista ja teoksista runsaat kaksi vuotta kestäneen tutkimusprosessin aikana, yli parin sadan taiteilijan tuotantoon tutustumisen myötä.

MONISTA MUISTA afrikkalaisen nykytaiteen näyttelyistä poiketen, ARS 11:ssä on mukana myös sellaisia länsimaisia taiteilijoita, jotka ovat tuotannossaan käsitelleet Afrikkaa. Myös tällä hetkellä kotimaansa ulkopuolella asuvat afrikkalaissyntyiset taiteilijat ovat näyttelyssä edustettuina.

YHTENÄ ARS 11 -näyttelyn taiteilijoita yhdistävänä näkökulmana on muisti ja mieleen palauttaminen. Taiteilijoilla on erilaisia tapoja uudelleenkirjoittaa historia. Monet käyttävät arkistoja lähteinään, toiset omia muistojaan. Muistaminen on tapahtuma itsessään, se sisältää sekä menneisyyden että nykyisyyden. Muistojen esittämisessä yksityinen kokemus ja yleinen historia kohtaavat – usein jännitteisessä suhteessa toisiinsa.

ARS 11 -NÄYTTELY ja siihen liittyvä runsas ohjelma tarkastelevat nykytaiteen kautta afrikkalaisia nykytodellisuuksia ja historioita, kokonaista mielikuvien mannerta. Näyttely on avoinna marraskuun lopulle saakka. Pitkä kesto mahdollistaa useamman näyttelykäynnin. Näyttely on laaja, joten kaikkea ei tarvitse kokea yhdellä kerralla. Aina voi palata uudelleen, ja löytää samalla uusia asioita näyttelystä ja siihen liittyvästä ohjelmasta.

Lämpimästi tervetuloa,
Pirkko Siitari, museonjohtaja