Kiasman Tukisäätiö ja Kiasma

Kiasman Tukisäätiö perustettiin vuonna 2008. Kansainvälisen museomaailman tapaan Tukisäätiön tehtävänä on tukea Kiasman kokoelma- ja näyttelytoimintaa.

Lyhyen olemassaolonsa aikana Kiasman Tukisäätiö on ehtinyt jo monin tavoin edistää museon toimintaa. Se mm. mahdollisti Eija-Liisa Ahtilan installaation Missä on missä hankkimisen Kiasman kokoelmiin.

Yhteistyö on ollut monipuolista, ei vain taloudellista. Syksyn päänäyttely Cream on ollut mahdollista toteuttaa Tukisäätiön monisuuntaisten kontaktien avulla. Ne avasivat meille ovia yksityisiin kokoelmiin, joista saimme lainaksi näyttelyn merkittävät teokset.

Huomattava osa teoslainoista tulee suomalaisten keräilijöiden kokoelmista. Tärkeitä täydennyksiä näyttelyyn on saatu nopealla aikataululla kahdesta brittiläisestä kokoelmasta, niin ikään Tukisäätiön kansainvälisiä yhteyksiä apuna käyttäen.

On arvokasta saada esitellä yleisölle Suomessa ennen näkemättömiä teoksia. Yhteistyö Tukisäätiön ja museon välillä on tärkeää, ja meillä on sama päämäärä: kehittää Kiasmasta entistä kiinnostavampi nykytaiteen foorumi yhä suuremmille yleisöille.

Pirkko Siitari