Matkalla ARSiin: ARS-taiteilijat tutustuvat Kiasmaan

Georges Adeagbo, Samba Fall ja Odili Donald Odita ovat jo vierailleet Kiasmassa. Taiteilijat ovat perehtyneet museon tiloihin ja suomaiseen kulttuuriin, joka on heille melko tuntematonta. Nämä taiteilijat poikkeavat toisistaan sekä taustoiltaan, iältään että taiteeltaan. He luovat kuvaa siitä moninaisuuksien kirjosta, jonka käsite afrikkalainen nykytaide kattaa.

Huhtikuussa 2011 avattavaan ARSnäyttelyyn tullaan tuottamaan myös uusia, tiettyyn tilaan tai tilanteeseen räätälöityjä teoksia ja tapahtumia. ARS 11 saa ainutkertaisen luonteensa juuri näiden teosten kautta.

Georges Adeagbo
Afrikkalaisen nykytaiteen tunnetuimpiin nimiin kuuluva beniniläinen Georges Adeagbo (s. 1942) kävi heinäkuussa tutustumassa Kiasmaan ja hankkimassa materiaaleja teokseensa. Sattumalta Taidehallissa oli juuri esillä Beninin Villa Karossa työskennelleiden taiteilijoiden näyttely ja Adeagbo yllättyi huomatessaan, että hänen kotimaansa olikin jo tätä kautta tuttu monille suomalaisille. Suomessa Adeagbo ehti toteuttaa ensimmäisen installaationsa töölöläisen yöpymispaikkansa sohvalle. Aikakauslehdistä, kirjoista ja painokuvista koottu sommitelma antoi pientä esimakua siitä laajemmasta tilateoksesta, jonka hän tulee toteuttamaan ARS 11 -näyttelyyn pääosin Suomesta hankitusta aineistosta.

Samba Fall
Senegalissa 1977 syntynyt Samba Fall on asunut vuodesta 2002 lähtien Oslossa. Hän vietti koko elokuun HIAPin taiteilijaresidenssissä Kaapelitehtaalla valmistelemassa ARS 11 -näyttelyyn esille tulevaa uutta teostaan.
Näyttelyn taiteilijajoukon nuorimpiin kuuluva Fall aloitti taiteilijanuransa taidemaalarina. Tätä nykyä hän tekee enimmäkseen animaatioita, installaatioita sekä vuorovaikutteisia projekteja, joihin yleisö voi osallistua. Usein hänen teostensa aiheet käsittelevät meidän kaikkien elämään globaalilla tasolla vaikuttavia yhteiskunnan ja talouden lainalaisuuksia. Teoksissaan Fall kritisoi mm. nykyistä kulutuskulttuuriamme ja sen yleismaailmallisia vaikutuksia.

Odili Donald Odita
Nigeriasta kotoisin oleva Odili Donald Odita (s. 1966) muutti jo lapsena Yhdysvaltoihin. Nykyisin hän työskentelee maalaustaiteen professorina Tyler School of Artissa Philadelphiassa. Odita tekee maalauksia suoraan tilaan, läheisessä vuoro-puhelussa arkkitehtuurin kanssa. Hän toteuttaa isoille pinnoille kiilamaisia värisommitelmia, jotka virittävät tilaan uuden tapahtuman ja luovat katsojalle moniulotteisen tilallisen kokemuksen. Teosten värivalinnat pohjautuvat taiteilijan eri puolilla maailmaa näkemiin ja kokemiin asioihin. Odita kävi toukokuussa tutustumassa Kiasman arkki-tehtuuriin ja suunnittelee tulevan seinämaalauksensa sen pohjalta.

Jari-Pekka Vanhala, Kati Kivinen, Arja Miller