Näkökulma: Kiasma katsoo eteenpäin

"Nykytaiteen instituution tulee olla yhtä ajankohtainen kuin nykytaide itsekin on."

UUDEN JOHTAJAN ensimmäinen tehtävä on tarkistaa oman museonsa nykytila, asettaa uusia tavoitteita ja luoda strategioita niiden saavuttamiseksi. Tämän työn olen aloittanut Kiasman henkilökunnan kanssa ja ensi syksyyn mennessä meillä on yhteisesti luodut Kiasman tulevaisuuden visiot - ja keinot niiden saavuttamiseksi.

MONIARVOINEN - Nykytaidetta esittelevän museon tulee taipua moneksi. Nykytaiteen monimuotoisuus tuskin häviää tulevina vuosinakaan. Taide on jatkuvassa muutoksessa ja luo yhä uusia muotoja ja tapoja kommunikoida yleisöjen kanssa. Tämä edellyttää myös museolta kykyä vastata uusiin haasteisiin. Millaisia ovat tulevaisuuden näyttelyt? Voimmeko kehittää uusia esittämisen tapoja ja malleja? Entä miten katsojan rooli muuttuu? Voimmeko tarjota enemmän tietoja, kokemuksia ja välineitä ajatteluun ja tekemiseen?

KESKUSTELEVA - Tehtävämme ei ole vain tarkkailla sitä, mitä taiteessa tapahtuu - vaan osallistua nykytaiteen sisältöjen kautta laajemmin yhteiskunnassa käytäviin keskusteluihin. Nykytaiteen instituution tulee olla yhtä ajankohtainen kuin nykytaide itsekin on. Tulevaisuudessa haluamme yhä enemmän keskustella eri toimijoiden kanssa, tarjota foorumin ja olla itse keskusteluja herättämässä.

KANSAINVÄLINEN - Kansainvälisyys on osa nykytaidetta ja Kiasman toimintaa. Pohdimme parhaillaan kansainvälisen yhteistyön tulevia muotoja. Kuinka voisimme tehdä enemmän näyttelyitä yhdessä muiden nykytaiteen toimijoiden kanssa ja voisivatko yhteistuotannot koskea esimerkiksi myös tutkimusta ja pedagogisia tehtäviä? Yhteistyön merkitys ei ole vain taloudellinen, se luo myös aitoa dialogia taiteen sisällöistä.

KIINNI AJASSA - Nykytaiteen museo Kiasman ensisijainen tehtävä on pyrkiä ymmärtämään sitä, mikä on tärkeää tässä ajassa. Toisaalta nykytaide on jo osa pitkää traditiota. Kiasman kokoelmat ulottuvat 1960-luvulle. Kokoelmatoiminnassa pyritään myös näkemään tulevaisuuteen ja arvioimaan, mikä on tärkeää säilyttää tuleville polville. Näin nykytaiteen museo miettii yhtä aikaa nykyisyyttä, mennyttä ja tulevaa.

TOIVOTAMME sinut tervetulleeksi Kiasmaan näkemään, kokemaan ja keskustelemaan!

Pirkko Siitari, museonjohtaja