Näkökulma

Yleisöt ovat pirstaloituneet paitsi kokemuksien, myös valmiuksien kautta.

Kiasma etsii suhdetta – tositarkoituksella

MUSEOTYÖSSÄ tärkeintä on merkityksien luominen. Ilman merkityksellisyyttä taiteen ja ihmisten kohtaaminen jää hipaisun asteelle. Suhteessa taiteeseen kokeminen on tärkeämpää kuin näkeminen, kohtaaminen oleellisempaa kuin ymmärtäminen. Haasteellista merkityksien luomisessa on ihmisten erilaiset lähtökohdat taiteen kokijoina. Yleisöä puhuttelevat niin elämässä kuin taiteessakin erilaiset asiat. Juuri mikään maailmassa ei enää ole takuuvarma tunteiden herättäjä tai keskustelun avaaja. Yleisöt ovat pirstaloituneet paitsi kokemuksien, myös valmiuksien kautta. Ihmiset etsivät suhdetta ympäröivään maailmaan yhä kiihkeämmin, mutta suhteen syntymiselle asetetaan entistä enemmän odotuksia.

KIASMALTA yleisöt odottavat asiakastutkimuksienkin mukaan ravistelevaa kokemusta, joka jättää jäljen ja josta puhutaan pitkään. Nykytaiteen imago on ongelmallinen nimenomaan siinä mielessä, että nykytaiteelta odotetaan niin paljon. Käynti nykytaiteen museossa koetaan myös riskiksi, koska suuria odotuksia ei aina jokaisen kohdalla pystytä lunastamaan. ”Jokaiselle jotakin” on yhtä haasteellista toteuttaa kuin ”kaikkea kaikille”. Yleisölähtöisyys ei tarkoita sitä, että museon sisältöjen tulisi vastata jokaiseen tarpeeseen, vaan että museo aidosti ponnistelee sen eteen, että yleisöllä olisi mahdollisuus muodostaa suhde taiteeseen jollakin merkityksellisellä tasolla. Useinkaan se suhde ei perustu rakkauteen, ei aina edes ihastumiseen. Yhtä merkityksellinen voi olla suhde, joka syntyy ihmetyksen, kyseenalaistamisen tai eri mieltä olemisen kautta.

KIASMAN kevät on täynnä vastakohtia. Vuoden aloittaa norjalainen maalari Olav Christopher Jenssen suurikokoisilla, valoisuutta huokuvilla teoksillaan. Helmikuussa avataan nuoren irakilais-suomalaisen taiteilijan Adel Abidinin näyttely, joka kuvastaa maailmaa aivan toisenlaisesta perspektiivistä. Loppukeväästä avataan Denise Grünsteinin valokuvanäyttely ja Ilja Glazunovin maalaamista muotokuvista koostuva ilmiönäyttely suomalaiseen historiaan. Kevättä täydentää uusi kokoelmanäyttely, joka tutkii tapahtumallisuutta taiteessa. Näkökulmat vaihtuvat tiuhaan, museon päällekkäisissä kerroksissa on esillä näyttelyitä, jotka edustavat toisistaan aivan päinvastaisia maailmoja. Kevään näyttelyidensä kautta Kiasma etsii suhdetta museokävijään tositarkoituksella, merkityksien kautta.

-Berndt Arell