Näkökulma

Kiasma kansainvälisillä foorumeilla

Kiasmalle kansainvälisyys on aina ollut luonnollinen ja tärkeä osa ydintoimintaa. Eri aikoina kansainvälisyys on kuitenkin merkinnyt erilaisia asioita. On itsestään selvää, että globaalilla nykytaiteen kentällä Kiasma tuottaa kansainvälisiä näyttelyitä ja käy vuoropuhelua koko maailman nykytaiteen kentän ja toimijoiden kanssa. Pelkästään kansainvälisen taiteen ja taiteilijoiden tuominen Suomeen ei kuitenkaan riitä. Jotta Kiasman ääni kuuluu kansainvälisesti merkittävillä foorumeilla, on näkyvyys kansainvälisissä taidetapahtumissa ensiarvoisen tärkeää. Kiasma pyrkii myös entistä kiinteämpään yhteistyöhön useiden kansainvälisesti merkittävien museoiden kanssa. Yksi tärkeimmistä avauksista oli yhteistyön aloittaminen Solomon R. Guggenheim -säätiön kanssa vuonna 2008.

Viime vuonna Kiasma esittäytyi kutsuttuna Art Basel -taidemessuilla. Läsnäolo messuilla edisti Kiasman kansainvälistä tunnettuutta ja toi uusia kontakteja. Luonnollinen suuntaus Art Baselin jälkeen on lähteä esittelemään Kiasman toimintaa nimenomaan taiteen kautta: tänä vuonna Kiasma on ensimmäistä kertaa mukana Venetsian biennaalissa. Jussi Kiven näyttely tuotetaan Suomen Aalto-paviljonkiin yhteistyössä näyttelyvaihtokeskus Framen kanssa. Näyttely on erityisen tärkeä myös siitä syystä, että se merkitsee Aalto-paviljongin pysyvää siirtymistä takaisin Suomen haltuun. Oma tila biennaalialueella luo kiinnostavan kansainvälisen foorumin suomalaiselle nykytaiteelle ja antaa nykytaiteen organisaatioille mahdollisuuden dialogiin laajan yleisön ja muiden nykytaiteen organisaatioiden kanssa biennaalin aikana.

Yhteistyö Framen kanssa luo Kiasmalle luontevan alustan kansainväliselle toiminnalle. Suomalaisten taiteen toimijoiden on kansainvälisissä suhteissaan katsottava samaan suuntaan ja edistettävä yhteistä hyvää – suomalaisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden tunnettuutta ja arvostusta maailmalla. Kiasmalle kansainvälisyyden strateginen edistäminen tarkoittaa ensisijaisesti kolmea perustavoitetta. Kansainvälisten yhteistyökumppanuuksien edistäminen, Kiasman kansainvälisen tunnettuuden kehittäminen ja suomalaisen nykytaiteen aseman edistäminen maailmalla ovat toiminnan peruslähtökohtia. Näiden tavoitteiden tueksi ja edistämiseksi kaivataan myös koko Suomen nykytaiteen kentän yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia toimia. Yksi tällainen kehittämispiste on mielestäni luontevasti Suomen Aalto-paviljongin toiminnan turvaaminen ja strateginen kehittäminen myös jatkossa. Paviljonki on paitsi tärkeä osa suomalaista taiteen historiaa, myös tulevaisuuden voimavara entistä kilpailluimmilla markkinoilla. Mahdollisuus näin konkreettiseen ja näkyvään läsnäoloon yhdellä tärkeimmistä taidefoorumeista tarjoutuu vain harvoille.

Berndt Arell
museonjohtaja, Kiasma