Aasia lensi Kiasmaan

Kiasma on profiloitunut kymmenen toimintavuotensa aikana myös aasialaisen nykytaiteen esittelijänä. Aasia on aina ajankohtainen. Maanosan jatkuvasti kehittyvää nykytaiteen kenttää ja satojen lahjakkaiden taiteilijoiden tuotantoa ei muutamalla näyttelyllä voikaan ammentaa tyhjäksi. Pilviin piirretty – aasialaista nykytaidetta tuo tuoreet terveiset 12 nykytaiteilijalta Japanista, Kiinasta ja Koreasta.

Maailman globalisoitumisen myötä Aasian maat vaikuttavat myös suomalaiseen elämänmenoon. Ripeästi kehittyvä talous- ja kulttuurialue ei ole enää ajallisesti tai ajatuksellisesti niin etäällä. Aasian metropolit ovat nousseet tärkeäksi osaksi myös nykytaiteen globaalia näyttämöä. Euroopassa ja Yhdysvalloissa nähdään yhä enemmän aasialaisen nykytaiteen näyttelyitä. Kiinassa, Koreassa ja Japanissa järjestetään suuria taidetapahtumia ja monet länsimaiset galleriat avaavat toimipisteitään erityisesti Pekingissä. Taidemaailman virtausten suunta on kääntymässä ja tasapainottumassa. Länsimailla ei ole enää monopolia kansainväliseen nykytaiteeseen.

Pilviin piirretty -näyttely koostuu aiheiltaan symbolisesti maasta pilviä kohti kurottautuviin, ilmaviin teoksiin. Taivas kaikkine metaforineen ja symboleineen on ollut keskeinen osa monissa aasialaisissa uskonnoissa ja kulttuuritraditioissa. Nyt maasta irtautuminen ja lentoon lähtö tapahtuu taiteilijoiden teoksissa tässä hetkessä, kuin toteen käyvänä unena, leijailuna maan ja taivaan välillä, irti arkitodellisuudesta, mittakaavaa ja painovoiman lakia rikkoen. Taiteilijoiden henkilökohtaiset muistot ja kokemukset ovat keskeisessä roolissa kertomuksissa, joissa kuviteltu usein näyttäytyy totena. Teoksia yhdistää huippuun asti hiottu tekninen toteutus sekä visuaalisen kerronnan ja yksityiskohtien rikkaus. Useat teokset peilaavat huimalla vauhdilla etenevän yhteiskunnallisen muutoksen ja perinteisten kulttuurien murroksen rajapintojen
yhteentörmäystä.

Pilviin piirretty - Aasialaista nykytaidetta on esillä Kiasmassa 1. helmikuuta 2009 saakka. Näyttelyn ovat koonneet museonjohtaja Berndt Arell, intendentti Arja Miller ja amanuenssi Jari-Pekka Vanhala. Näyttelyä on tukenut Finnair, joka viettää 85. juhlavuottaan.

MUISTO KODISTA

Pilviin piirretty -näyttelyn avaa Kiasman sisääntuloaulassa korealainen Do Ho Suh.Ilmassa leijuva, vihreästä läpikuultavasta kankaasta ommeltu teos on fragmentti taiteilijan kotitalon seinästä. Teos edustaa muistia ja kaipausta menneisyyteen, pysyvää satamaa alati paikasta toiseen siirtyvän taiteilijan identiteetissä.

Yksityisestä paikasta, taiteilijan kodista tulee osa julkista tilaa ja näyttelypaikan arkkitehtuuria. Do Ho Suh on toteuttanut useita luonnollisessa koossa olevia tekstiiliversioita asunnoistaan Koreassa ja Yhdysvalloissa. Läpikuultavasta kankaasta toteutettuina, pehmeinä ja ohuina, kaikkine hienoine yksityiskohtineen jne vaikuttavat aavemaisilta, materialisoitumassa olevilta unikuvilta.

HUUTOJA TILASSA

Tsang Kin-wah käyttää tilateoksissaan sanoja ja lyhyitä tunnepitoisia lauseita, jotka muodostavat ornamentaalisia kuvioita. Kaukaa nähtynä sovinnaisen kaunis, harmiton ja hillitty dekoraatio paljastuu lähemmin tarkasteltuna taiteilijan kriittiseksi vuodatukseksi.

Ratkaiseva kokemus Tsangin valitseman ilmaisun muotoutumisessa oli hänen opiskeluaikansa 2000-luvun alussa Lontoossa. Aluksi mukavalta ja sallivalta vaikuttanut suurkaupunki paljasti suvaitsemattomat ja rasistiset piirteensä. Kiasmassa Tsang toteuttaa uuden tilateoksen eteläpäädyn portaikkoon. Teos johdattaa katsojat aulasta ylempiin kerroksiin ja nivoo visuaalisesti yhteen Pilviin piirretty -näyttelyn eri tiloissa sijaitsevat teokset.

VARJOJA PAPERISTA

Japanilainen Kako Ueda valmistaa teoksensa leikkaamalla yksiväristä mustaa tai punaista paperia. Taitavasti toteutetut pienet eläin-, ihmis- ja kasviaiheet muodostavat suuremman kuvan, jonka symboliikka liittyy luonnon kiertokulkuun. Arkisesta materiaalista Ueda piirtää veitsellään hienovaraisia pitsimäisiä pintoja. Varjoineen ja ulospäin kurottuvine osineen ne vaikuttavat reliefeiltä. Paperileikkaus on taitoa ja kärsivällisyyttä vaativa ikivanha tekniikka, jota on käytetty mm. kimonon koristekuvioiden mallien tekoon. Ueda tuo askarteluun ja käsityötaitoon samaistetun tekniikan tähän päivään ja tekee
siitä taidetta.

KOTI KIITORATANA

Lähes kaikkien Hiraki Sawan videoteosten tapahtumapaikka on hänen pieni asuntonsa Lontoossa. Aiheiltaan teokset eivät kuitenkaan ole vaatimattomia, sillä ne käsittelevät mm. kansainvälistä lentoliikennettä. Varhaisessa videossaan Asunto (2002) hän lavasti melko yksinkertaisella animaatiotekniikalla kymmeniä lentokoneita risteilemään asuntonsa ilmatilassa. Koneet nousevat ja laskeutuvat sovussa, ilman onnettomuuden uhkaa. Teoksessaan Sawa on luonut uskottavan mielikuvituksellisen mikromaailman, joka vaikuttaa pikkupojan unelmalta tai toisaalta aistiharhalta. Vaikka Sawan teokset syntyvät hänen ahtaassa kodissaan, eivät seinät estä mielikuvituksen lentoa.

LAVASTETTUA TODELLISUUTTA

Li Wein tausta ja identiteetti on performanssitaiteessa ja toisinaan vaarallisissakin esityksissä. Valokuvissaan Li Wei uhmaa painovoimaa: niissä leijutaan ilmassa, ollaan putoamassa maahan tai matkataan kohti korkeuksia. Teosten energisyys ja huimapäisyys on saatu aikaan käyttämällä apuna vaijereita ja telineitä, mutta ilman varsinaisia valokuvaustrikkejä. Li Wei viittaa tietoisen eatraalisilla kuvillaan iinan hurjaan muutosvauhtiin ja tasapainottomuuteen. Hän esittää kuvillaan nyky-yhteiskunnan kaltaisen lavastetun ja tietoisesti rakennetun todellisuuden, johon uskomme, vaikka tiedämme, ettei se ole totta.