URB-festivaali haastaa instituution

Miten talosta kurotetaan ulos? Miten instituutioon liittyvän jäykkyyden ja itseriittoisuuden voi rikkoa? Yksi vastaus on luoda kumppanuuksia ja toimintatapoja, jotka haastavat itsestäänselvyydet.

Kiasma on sananmukaisesti risteys. Se on nimensä velvoittamana asemoinut itsensä taiteen ja kulttuurin kentälle paikkana, joka mahdollistaa erilaiset kohtaamiset sekä asioiden ja ideoiden virtaavuuden. Kiasma on monimutkainen arvojen ja toimintojen kokonaisuus, joka aina uudelleen ottaa paikkansa kentällä, joka liikkuu, muuttuu ja välillä tietoisesti tai tiedostamatta pakenee määritelmiä. Nykytaiteen kenttä on laaja ja reunoiltaan rosoinen niin kuin aikalaistaiteellisen ilmaisun voi odottaakin olevan.

URB eli urbaanin taiteenfestivaali on projekti, joka on asettanut Kiasmassa kulttuurintuottamisen arvoja ja ajatuksia uuteen malliin. URB ei ole muuttanut toiminnan perusideaa, mutta se on laajentanut sen merkitystä uusien yleisöjen pariin. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä Helsingin itäisissä lähiöissä - nuorille tarjotuilla kursseilla, kesätöillä ja festivaaliohjelmalla - se on kiinnittynyt positiivisella, jopa vaivattomalla tavalla kaupungin kulttuuriseen moninaisuuteen. Kontulasta katsottuna Kiasma näyttää todellakin toiselta kuin Kruununhaasta. URB kiertueella on vienyt meidät ympäri Suomea, eikä Kiasma näytä samalta Heinolastakaan katsottuna. Liikkuminen tuottaa tietoa, joka osaltaan ohjaa kulttuurilaitoksen valintoja.

URB on muuttunut vuosien myötä. Se on pyrkinyt säilyttämään yhteyden hip hop -kulttuurin luomaan taiteelliseen liikkeeseen, mutta sen rinnalle on nostettu myös muita kaupunkikulttuurin ilmiöitä. Mikään alakulttuurin festivaali URB ei ole koskaan ollut, vaikka sen tarkoituksena on vaalia alakulttuurien ilmaisemaa erilaisuutta ja kaupunkilaista suvaitsevaisuutta. Aikalaisuuden velvoite on nykytaiteen parissa työskenteleville käsin kosketeltava, mutta sen haasteisiin vastaaminen on osittain arvailujen ja riskinoton varassa. Nykytaide on osa nykyisyyttä, mikä vaatii Kiasman kaltaiselta laitokselta aktiivista dialogia ympäröivän todellisuuden kanssa.

Uuden todellisuuden käsitteet muovautuvat vasta ajan myötä. Siksi taidelaitoksen, joka elää yhdessä tätä aikaa kansalaisten kanssa, on jalkauduttava sinne, missä muutokset muovaavat jo tulevaisuutta.

Virve Sutinen
URB-festivaalin johtaja