Matkalla URBista URBiin

Kiasman ja Vattenfallin yhteistyössä järjestämä URB kiertueella on kuluneen vuoden aikana vieraillut maakuntien pääkaupungeissa eri puolilla Suomea mm. Jyväskylässä, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Urbaania taidetta on viety myös vähemmän urbaaneiksi miellettyihin paikkoihin kuten Heinolaan tai Oulaisiin.

URB-kiertueen viiden pysäkin mittakaava on vaihdellut Tampereen seudun alueellisesta kokonaisuudesta Heinolassa järjestettyyn URB-tapahtumaan. Epäilys pienempien paikkojen 'urbaaniudesta' on ehkä osunut oikeaan paikkakuntien infastruktuurien mittasuhteissa, mutta väärään nuorten osallistujien kiinnostuksen määrässä. Monet työpajoihin osallistuneet ovat antaneet palautetta siitä, että kerrankin on tarjolla asioita, joita ei muuten ole mahdollista omalla paikkakunnalla harrastaa.

Netistä tuttuja esiintyjiä

URB kiertueen ideoinnin ja suunnittelun taustalla ovat yhteydenotot ympäri Suomea. Nuoret ovat kyselleet, miksi URB festivaali ja sen ohessa olevat työpajat järjestetään ainoastaan Helsingissä. 2000-luvun nuoret keräävät ja saavat vaikutteensa urbaanista kulttuurista ympäri maapalloa mm. internetin kautta. Vahvat yhteisölliset alakulttuurit toimivat ja ovat yhteydessä verkossa riippumatta asuinpaikasta.

Oman alan tähdet ovat tunnettuja videoclipeistä ja verkkosivuilta. Esimerkiksi Kangasalalla järjestetyn break-tanssikurssin vetäjä Jussi "Focus" Sirviö oli peruskurssin osallistujille tuttu, eivätkä nuoret enää esittelyjä kaivanneet. He totesivat vain "no kyllähän me nyt Focus tunnetaan".

Verkosta ja televisiosta tuleva informaatiotulva voi aiheuttaa myös väärinymmärryksiä, joita työpajoissakin on purettu. Monille break-tanssi on tarkoittanut Music TV:stä tuttua takapuolen pyöritystä, jolla ei ole mitään tekemistä itse breakin kanssa. Kriittinen keskustelu aiheesta on virinnyt varsinkin, jos ryhmä on koostunut ainoastaan tytöistä.

VJ on videomiksaaja

Jyväskylän ja Tampereen seuduilla työpajat järjestettiin lähellä sijaitsevissa ympäryskunnissa. Nuorille haluttiin antaa mahdollisuus harrastaa omalla paikkakunnallaan ja moni työpajoista onnistuikin loistavasti. Videomiksauspajat jouduttiin tosin siirtämään isommille paikkakunnille eli Jyväskylään ja Tampereelle. Pajan kokemusten (ja koettelemusten) pohjalta kävi ilmi, että käsite videomiksaus ja siitä käytettävä lyhenne VJ (videojockey), oli täysin vieras 15-19 -vuotiaille nuorille. Työ oli aloitettava aiheen tutuksi tekemisestä. Pirkkalassa Petri Ruikka, toinen pajan vetäjistä, kävi yläasteella ja lukiossa kertomassa nuorille mikä on VJ ja mitä se tarkoittaa.

Seinämaalauksesta rappiin

Työpajaohjelma on vaihdellut paikkakunnan ja alueen koon mukaan. Tarkoitus ei ole kopioida työpajoja ja tapahtumaa paikkakunnalta toiselle. Neuvottelut sisällöistä on käyty paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapaamisissa keskustellaan siitä, mikä paikkakunnalle sopisi, ja mitä ei muuten olisi tarjolla.

Työpajoista kysytyin on ollut seinämaalauspaja ja se toteutetaankin kiertueen jokaisella viidellä pysäkillä. Maalauksia on tehty sprayta ja lateksia käyttäen paikallisiin nuorisotaloihin. Pajan suosioon on varsinkin pienemmillä paikkakunnilla vaikuttanut helppo lähestyttävyys.

Seinämaalauspajan yhteydessä on myös pidetty luento seinämaalauksen ja graffitin historiasta alkaen luolamaalauksista New Yorkin katukulttuuriin. Luennolla on haluttu oikaista ajatusta töhryistä talon seinillä ja aihetta on lähestytty enemmänkin maalaustaiteen näkökulmasta.

Rap-pajassa osallistujat laittavat itsensä peliin räppäämällä muiden edessä. Toki rap-pajan marginaalisuutta lisää myös se, että osallistujien tulee olla kiinnostuneita rap- ja hip hop -kulttuurin ilmaisukeinoista.

TV:stä tuttu

URB kiertueen jokaisella pysäkillä on järjestetty URB kiertueella -tapahtuma, jossa työpajojen vetäjät ovat nousseet estradille. Lisäksi tapahtumat ovat tarjonneet esiintymismahdollisuuksia myös paikallisille ryhmille ja taiteilijoille. Tampereen Hällä-näyttämöllä järjestetty URB-tapahtuma veti salit täyteen yleisöä, kun taas Heinolassa tunnelma oli kotoisampi. Toisaalta Beatboxer Felix Zengerin noustessa Nuorisokeskus Pleissin lavalle pohdiskeli nimikirjoituksen pyytäjä ääneen, kuinka uskomatonta on nähdä Felix livenä Heinolassa, kun juuri oli nähnyt hänen esiintymisensä Voice TV:ssä.

Jatkoa odotellessa

Paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely on ollut joustavaa. Ohjelmaa on suunniteltu yhdessä ja sen on toivottu löytävän kohderyhmänsä. Toivon mukaan työpajat saavat jatkoa myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Hankasalmella, Nokialla ja Kangasalalla nuoriso- ja kulttuuritoimen toimijat kyselivät vinkkejä ja ideoita, kuinka he itse voisivat jatkossa toteuttaa kursseja, kun kysyntää ja innostusta nuorten keskuudessa näytti löytyvän.

Riku Lievonen