Nykytaiteen uusia alueita

Uuteen arvoon noussut orientalismi ja tarunhohtoinen menneisyys yhtyvät sulavasti tämän päivän maailmankuvaan Keski-Aasian nykytaidetta esittelevässä näyttelyssä.

Kesällä avautuva näyttely jatkaa Kiasmassa jo aiemmin avattua vuoropuhelua entisen Neuvostoliiton alueen nykytaiteen kanssa. Nyt näkökulma laajenee Keski-Aasian maihin mm. Kazakstaniin ja Uzbekistaniin. Maantieteellisen sijaintinsa ja rikkaiden luonnonvarojensa vuoksi monet näistä maista ovat poliittisen ja taloudellisen kiinnostuksen kohteina. Alueella uuden kansallisen identiteetin muotoutumiseen vaikuttaa rikas kulttuuritraditio, johon ovat jättäneet jälkensä niin paimentolaisuus, shamanismi kuin islam.

Myös neuvostoajan perintö ja länsimaiden vaikutus ovat läsnä. Vaikutteet nousevat esiin nykytaiteilijoiden teoksissa. Teokset ottavat etäisyyttä eksoottisen ja itämaisen stereotypioihin tai käsittelevät ajankohtaisia poliittisia ja sosiaalisia teemoja. Asiantuntijana toimii moskovalainen kriitikko ja kuraattori Viktor Misiano, joka on tehnyt useita matkoja näyttelyn kohdemaihin ja auttanut tuomaan niitä taidemaailman kartalle.

Yksi näyttelyssä nähtävistä teoksista on kazakstanilaisen taiteilijaparin Jelena Worobiewan ja Viktor Worobiewin Kazakhstan. Blue Period. Kierrellessään Kazakstania taiteilijat kiinnittivät huomiota siihen, että kommunistisen hallinnon aikana kaikkialla näkynyt vallankumouksen punainen väri on korvattu, usein sinisellä. Kazakstaniksi väriä kutsutaan nimellä kok, joka tarkoittaa sekä vihreää että sinistä, siis oikeastaan turkoosia. ”Kazakstanilaiset rakastavat sinistä, jos jotain täytyy maalata, ei värivalinta tuota vaikeuksia: se on kok”, Worobiew sanoo.

Jari-Pekka Vanhala