Kiasma on tulevaisuuden dynamo

Tulin Kiasmaan vain kolme vuotta avaamisen jälkeen ja hype oli edelleen valtava.. Vaikka resurssit ovat jatkuvasti vähentyneet, taso ja kiinnostavuus eivät saa laskea. Tulevaisuuteen täytyi kuitenkin suhtautua positiivisesti mutta realistisesti.

Kun katson taaksepäin, esiin nousee kolme asiaa, joihin olen erityisen tyytyväinen. Kokoelmanäyttelyiden uudistaminen ja ylipäätään kokoelmien painoarvon lisääminen on ollut minulle tärkeää. Olemme noudattaneet kokoelmanäyttelyissä tiukempaa teemoittelua, jonka avulla kokoelmanäyttelyistä saadaan helpommin lähestyttäviä ja yleisölle kiinnostavia. Kokoelmanäyttelyiden yhteydessä julkaistaan myös näyttelykirja. Nyt sarjassa on jo viisi osaa.

Näyttelyt kuuluvat tietenkin jokapäiväiseen työhön, mutta niistä muutama on ollut minulle erityisen merkittävä. Kotimaista nykykansantaidetta ja kansainvälistä outsider-taidetta esitellyt Omissa maailmoissa –näyttely laajensi nykytaiteen käsitettä ja avasi tietä taiteen rajojen pohdinnalle. Olin aiemmin järjestänyt yhden ITE-taiteen näyttelyn, mutta Kiasmassa suomalainen nykykansantaide voitiin esittää kansainvälisessä kontekstissa. Samalla näyttely avasi museota uusille kävijäryhmille.

Baltian maiden, Suomen ja Venäjän nykytaidetta esittänyt Historiaa nopeammin –näyttely suuntasi katseen kohti itää. Se herätti myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta, sillä nk. post-sovjet -maiden taidetta ei tuolloin oltu esitelty vastaavana kokonaisuutena. Itään katsotaan myös Kiasman tulevissa näyttelyissä. Helmikuussa avautuu kolmen suuren Aasian maan nykytaidetta tarkasteleva näyttely ja kesällä jatkamme Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen taiteeseen perehtymistä.

Enkä tietenkään voi ajatella Kiasmaa ilman että ajattelisin ARS-näyttelyä. ARS 06 oli koko talolle ja itselleni valtava ponnistus ja paljon enemmän kuin tavallinen näyttely. Se osoitti, että ARS-näyttelyt merkitsevät ihmisille paljon muutakin kuin taloa täynnä nykytaidetta.

Kolmas keskeinen asia, johon olen Kiasman johtajana halunnut panostaa, on Luovuuslaboratorio-toiminta. Luovuuslaboratorio-nimekkeen alla olemme voineet kehitellä erilaisia luovuuden ja taiteen edistämistä tukevia projekteja, kuten esimerkiksi Vattenfallin kanssa yhteistyössä toteutetut Kiasman kiertokoulu ja URB kiertueella sekä Stakesin ja useiden muiden toimijoiden kanssa toteutettu Taide hyvinvointiyhteiskunta uusintamassa hanke. Näiden hankkeiden toteutumisessa keskeisellä sijalla on ollut verkottuminen eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä oivallus siitä, että Kiasman toiminta ja merkitys on paljon laajempaa kuin näyttelyt, kokoelmat ja talossa tapahtuva muu ohjelmisto. Yhteistyöprojektien myötä Kiasmasta on tullut merkittävä toimija ja haluttu yhteistyökumppani. Näkisinkin että juuri tällä saralla Kiasmalla on valtavasti kasvupotentiaalia.

Tulevaisuudessa Kiasma on dynamo, erityisesti näyttelytoiminnan ja luovuuslaboratorion suhteen. Toivon että Kiasman ja taiteilijoiden välille muodostunutta läheistä suhdetta vaalitaan, ja se tuo seuraajalleni samanlaista iloa kuin minulle.

Tuula Karjalainen
Museonjohtaja