Sarja lukuelämyksiä nykytaiteesta

Vuosittain täydentyvä kokoelmaluetteloiden sarja on jatkuvasti kasvava tietopankki sekä nykytaiteesta että Kiasman kokoelmista. Kirjasarja avaa uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia museon lähes 9000 teoksen taidekokoelmaan. Syyskuussa avautuvan kokoelmanäyttelyn yhteydessä julkaistaan sarjan viides osa, joka käsittelee Maisemaa.

Jokainen kokoelmanäyttelyluettelo peilaa omaa aikaansa. Kirjoittajien erityisosaaminen on laajentanut myös kokoelmista tehtävää tutkimusmateriaalia. Kirjoitukset tukevat ja syventävät kokoelmanäyttelyille valittuja teemoja, jotka on koettu haluttu nostaa esiin nykytaiteesta käytävissä keskusteluissa.

Kokoelmanäyttelyt esittelevät vanhempien kokoelmateosten rinnalla museon uushankintoja. Näyttelykirjojen artikkeleissa käsitellään yksittäisten teosten merkitystä ja asemaa osana kokoelmaa. Näyttelyluettelo on myös viesti siitä, mihin Kiasman kokoelmapoliittisilla tavoitteilla pyritään.

Luettelot syventävät tietoutta ja antavat uusia elämyksiä taideteosten äärellä. Kuvat toimivat katsojille muistin virkistäjinä. Kirjojen runsaan kuvituksen avulla näyttelytilassa koettu elämys voi jatkua myöhemmin. Julkaisut on tehty kaksikielisiksi, jolloin ne palvelevat samalla Kiasman käyntikortteina ulkomaille.

KOKOELMAT KANSISSA

Kalervo Palsa, Toinen tuleminen kuva- ja esseeteos avaa uusia näkökulmiaKalervo Palsan myyttiseen taiteilijakuvaan. Kirja toi valikoiman taiteilijan tuotannosta tähän aikaan. Rosa Liksom,Jaakko Heinimäki, Ville Hänninen ja Ulla Pallasmaa avasivat kirjoituksissaan väärinymmärretyn taiteilijaneron julkisivua kohti monivivahteisempaa kuvaa taiteilijasta, läheisiään ja elinympäristöään herkästi havainnoivana persoonana, jonka taide laajeni tunnustuksellisesta omaelämäkerrasta yleisinhimillisiin ja aina ajankohtaisiin teemoihin.

Yöjuna kuljettaa lukijan surrealistisia reittejä halki Kiasman kokoelmien. Leevi Haapalan, Ulla Vihannan ja Riikka Stewenin kirjoittamat artikkelit sekä upeat kuvat esittelevät surrealismin perintöä nykytaiteessa. Kirjan taideteoksille yhteistä ovat vierauden ja outouden ilmentyvät, katseen suuntautuminen ihmismielen ja olemisen tuntemattomille alueille, öiseen tietoisuuteen.

Rakastaa, ei rakasta… valottaa monipuolisesti nykytaiteen laukaisemien tunteiden syitä ja johdattaa lukijan emotionaaliselle matkalle. Kirjasta löytyvät näyttelyssäkin esillä olleet Kiasman kokoelmien rakastetuimmat ja vihatuimmat teokset. Marja Sakarin, Anna Kortelaisen, Harri Kalhan ja Suvi Saloniemen artikkelit osoittavat, miksi nykytaiteen teokset liikuttavat sydäntä ja mieltä.

Arjen murtumia –kokoelmaluettelo osoittaa, että nykytaide ottaa kantaa. Marja Sakarin, Leena-Maija Rossin ja Erkki Berndtsonin artikkelit avaavat sellaisia viattomilta tuntuvia käsitteitä kuten arkielämä tai tavalliset ihmiset. Kirjoitukset kertovat arjesta ja samalla muuttavat niitä käsityksiä, joita meillä siitä on.

Maisema-kokoelmanäyttelyn yhteydessä julkaistavassa kirjassa maiseman käsitettä lähestytään monista eri näkökulmista käsin. Patrik Nyberg pohtii artikkelissaan maisemaan liittyviä konventionaalisia käsityksiä ja toisaalta sitä, kuinka nykytaide haastaa katsojansa monella tapaa tarkastelemaan itse katsomistapahtumaa ja omaa osallisuuttaan siihen. Maisemallisuus luo tilaa.Yrjö Hailan artikkeli luotaa maiseman, ympäristön ja luonnon käsitteitä, sitä kuinka maisemakäsityksemme ovat kulttuurisesti muovautuneita. Hanna Johanssonasettaa maiseman taidehistorialliseen kontekstiin ja tarkastelee muutamia aikamme teoksia osana maisemataiteen historiaa kuvataiteen perinteisenä lajityyppinä.

Eija Aarnio
Kokoelma-amanuenssi

Kirjoittaja on toimittanut neljä Kiasman näyttelyluetteloista ja kirjoittanut artikkelin kolmeen kirjaan.