Kokoelmat bitteinä ja pikseleinä

Museoihmiset tapaa tuon tuostakin julistamasta, että kokoelmat kuuluvat kaikille. Ne ovat meidän jokaisen sinun, minun ja tuon naapurinkin yhteistä kulttuuriperintöä. Kuitenkin esimerkiksi Kiasman rajalliset kuutiometrit eivät riitä esittelemään kokoelmista kerralla kuin kapean siivun. Ratkaisuksi on museoille rakennettu digitaalisia laajennuksia. Kokoelmiin voi tutustua myös bitteinä ja pikseleinä: netin välityksellä.

Tästä esimerkkinä on Valtion taidemuseon tuottama Monta kertaa kaupunkiin –sivusto (www.montakertaakaupunkiin.fi). Tosin sivusto myöntyi jo heti alussa tosiseikkaan, että aidon taideteoksen kohtaaminen museossa on tyystin eri asia kuin sen sähköisen kopion tarkastelu tietokoneelta. Siksi sivusto leikittelee aivan toisenlaisilla kokoelmaripustuksilla.

Se sekoittaa yhteen useamman suomalaisen taidemuseon kokoelmat. Kiasmalta poimittiin tuhatkunta taideteosta, ja pottiin lisättiin lähes kolme tuhatta muiden museoiden hallinnoimaa teoskuvaa. Niin, ja kylkiäisiksi tarjottiin myös muuta kulttuurihistoriaa 1800 luvun puolivälistä nykyhetkeen: karttoja, dokumenttivalokuvia, tekstejä ja vielä valikoima suomalaista kaunokirjallisuutta. Aineksista syntyi suomalaisen taidemuseomaailman suurin digitointi ja sisältötuotantoprojekti.

Suomen kaupungistuminen on tapahtunut erilaisina aaltoina. Ensin kaupungeissa juhlittiin teollistumisen riemuvoittoa, sitten eurooppalaisuutta, kunnes sodat ja jälleenrakennuksen optimismi määrittelivät kaupungit uusiksi. Mannermainen city kulttuurikin rantautui suomalaiseen elämänmuotoon, joka on matkalla nykyhetkeen saanut lisää sävyjä esimerkiksi monikulttuurisuudesta. Näissä kaupungistumisen aalloissa on kaupunkien kulissien lisäksi muuttunut myös kaupunkilaisten arki. Myös taide on omin tavoin seurannut näitä muutoksia – tai kieltänyt ne.

Monta kertaa kaupunkiin –sivusto tarkastelee suomalaista kaupunkilaiselämää pääosin kuvataiteen kautta. Mutta koko ajan sivusto täydentyy uusilla kaupunkikuvilla ja tulkinnoilla. Pikku hiljaa sivusto voi muuttua taiteilijoiden ja taidehistorioitsijoiden tarinoista ja museoiden kokoelmista kaikkien yhteiseksi tuotokseksi. Sen mahdollistaa osio, jota kautta koululaiset voivat täydentää sivuston massiivista tietokantaa itse tekemillään kaupunkikuvilla. Siten sivusto paitsi tutkii ja vertailee eri aikojen ja kokoelmien teoksia, myös pohtii laajemmin sitä, mitä kaupunki ja kuvataide meille merkitsee tai on merkinnyt.

Riikka Haapalainen
Vastaava museolehtori